Årsberetning 2013

Fjoråret ble preget av medlemsvekst og rekordresultat. Les om noen av høydpunktene eller last ned hele årsberetningen her.

Illustrasjoner fra OBOS´ årsrapport 2013
  • I løpet av året fikk OBOS 21 172 nye medlemmer, og ved utgangen av året hadde vi 338 654 betalende medlemmer. Det er det høyeste antall medlemmer noen gang.

  • OBOS-konsernet fikk i 2013 et resultat før skatt på 1 127,9 millioner kroner, mot 778,9 millioner kroner i 2012.

  • Vi igangsatte byggingen av 1 227 boliger og ferdigstilte 1 407. 

  • OBOS fikk 5 464 nye boliger til forvaltning. Totalt forvalter vi nå 174 618 boliger.

  • I 2013 ble OBOS-banken AS etablert ved å overføre all sparing og all utlånsvirksomhet i OBOS til banken. I OBOS-banken kan alle bli kunder. Men OBOS-medlemmer får bedre vilkår.

  • Vårt datterselskap OBOS Forretningsbygg AS hadde et meget godt år, og arbeider blant annet på et sykehus på Mortensrud og Bergens største hotell, som står ferdig i mai. 

  • OBOS er også største eier i milliardprosjektet Oslo Cancer Cluster Invest - som bygger ny Ullern videregående skole kombinert med nye kontorer og laboratorier for Radiumhospitalet og Kreftregisteret.

  • OBOS Forretningsbygg solgte i fjor tre eiendommer med betydelig fortjeneste. Det var Morgenbladgården i Lille Grensen i Oslo, en eiendom på Hovseter, samt våre 788 utleieboliger i Malmø. Til sammen ga disse tre salgene en gevinst på over 300 millioner kroner.

  • OBOS eier aksjer for nærmere 4,5 milliarder kroner. Nesten alt er plassert i Veidekke, AF-Gruppen og BWG Homes ASA (Block Watne). Disse investeringene har historisk sett gitt en god avkastning til OBOS.

  • Egenkapitalen per 31.12.2013 var 7,28 milliarder kroner mot 6,24 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Verdi justert egenkapital var ved årets slutt ca 16 milliarder kroner.


Lyst til å lese hele årsrapporten? 

Last ned lesbar PDF
Last ned vanlig PDF (for utskrift)
 

08.04.2014