Oppdatering pågår

Våre digitale bygningsarbeidere oppdaterer forkjøpsboligsidene. Vi beregner å være på lufta igjen cirka kl 13. Vi beklager ev. ulemper dette medfører.

Lukk

Årsberetning 2013

Fjoråret ble preget av medlemsvekst og rekordresultat. Les om noen av høydpunktene eller last ned hele årsberetningen her.

Illustrasjoner fra OBOS´ årsrapport 2013
  • I løpet av året fikk OBOS 21 172 nye medlemmer, og ved utgangen av året hadde vi 338 654 betalende medlemmer. Det er det høyeste antall medlemmer noen gang.

  • OBOS-konsernet fikk i 2013 et resultat før skatt på 1 127,9 millioner kroner, mot 778,9 millioner kroner i 2012.

  • Vi igangsatte byggingen av 1 227 boliger og ferdigstilte 1 407. 

  • OBOS fikk 5 464 nye boliger til forvaltning. Totalt forvalter vi nå 174 618 boliger.

  • I 2013 ble OBOS-banken AS etablert ved å overføre all sparing og all utlånsvirksomhet i OBOS til banken. I OBOS-banken kan alle bli kunder. Men OBOS-medlemmer får bedre vilkår.

  • Vårt datterselskap OBOS Forretningsbygg AS hadde et meget godt år, og arbeider blant annet på et sykehus på Mortensrud og Bergens største hotell, som står ferdig i mai. 

  • OBOS er også største eier i milliardprosjektet Oslo Cancer Cluster Invest - som bygger ny Ullern videregående skole kombinert med nye kontorer og laboratorier for Radiumhospitalet og Kreftregisteret.

  • OBOS Forretningsbygg solgte i fjor tre eiendommer med betydelig fortjeneste. Det var Morgenbladgården i Lille Grensen i Oslo, en eiendom på Hovseter, samt våre 788 utleieboliger i Malmø. Til sammen ga disse tre salgene en gevinst på over 300 millioner kroner.

  • OBOS eier aksjer for nærmere 4,5 milliarder kroner. Nesten alt er plassert i Veidekke, AF-Gruppen og BWG Homes ASA (Block Watne). Disse investeringene har historisk sett gitt en god avkastning til OBOS.

  • Egenkapitalen per 31.12.2013 var 7,28 milliarder kroner mot 6,24 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Verdi justert egenkapital var ved årets slutt ca 16 milliarder kroner.


Lyst til å lese hele årsrapporten? 

Last ned lesbar PDF
Last ned vanlig PDF (for utskrift)
 

08.04.2014