OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Årsrapport 2016

Les om OBOS virksomhetsområder, eierskap og høydepunkter fra 2016. I tillegg finner du informasjon om OBOS samfunnsengasjement, og vår satsing knyttet til miljø.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

Årsrapporten for 2016 er publisert i digitalt format.

Høydepunkter fra årsrapporten

  • OBOS fikk 28 475 nye medlemmer og hadde 416 800 medlemmer ved årets slutt
  • Resultatet før skatt nådde 2 837 millioner kroner
  • Konsernet solgte 4 541 nye boliger. OBOS’ verdimessige andel utgjorde 3 925 boliger
  • Bygging av 3 906 boliger ble igangsatt og 3 359 nye boliger ferdigstilt i Norge, Sverige og Danmark

Lett tilgjengelig, og til nedlasning, finner du også nøkkeltall, regnskap med noter og finansprospekt for 2017.

Gå til digital utgave