Årsrapport 2016

Les om OBOS virksomhetsområder, eierskap og høydepunkter fra 2016. I tillegg finner du informasjon om OBOS samfunnsengasjement, og vår satsing knyttet til miljø.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

Årsrapporten for 2016 er publisert i digitalt format.

Høydepunkter fra årsrapporten

  • OBOS fikk 28 475 nye medlemmer og hadde 416 800 medlemmer ved årets slutt
  • Resultatet før skatt nådde 2 837 millioner kroner
  • Konsernet solgte 4 541 nye boliger. OBOS’ verdimessige andel utgjorde 3 925 boliger
  • Bygging av 3 906 boliger ble igangsatt og 3 359 nye boliger ferdigstilt i Norge, Sverige og Danmark

Lett tilgjengelig, og til nedlasning, finner du også nøkkeltall, regnskap med noter og finansprospekt for 2017.

Gå til digital utgave