Bærekraftige byer og nabolag

Å ta ansvar for miljø og klima er en av OBOS’ viktigste prioriteringer. Det skriver konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i sin leder i OBOS-bladet fra juni 2017.

Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj
Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj

Tilbakemeldingen fra medlemmer, tillitsvalgte og omverdenen er klar – dere forventer at OBOS som Norges ledende bolig- og eiendomsselskap tar et større ansvar i forhold til miljø og klima! Grønt ansvar er derfor en av OBOS’ fem hovedprioriteringer fremover.

Bærekraftige byer

Gjennom det siste året har OBOS tatt store skritt innenfor grønn byutvikling. Når vi nå utvikler nye store byutviklingsområder, som Ulven og Fornebu, står miljøet høyt oppe på agendaen fra dag én. På Fornebu planlegges et boligfelt med opptil 700 boliger innenfor det såkalte Futurebuilt-konseptet med fokus innovative miljøløsninger, svært lavt energiforbruk og minst mulig klimaavtrykk.

På Ulven planlegges den nye bydelen med generøse grøntområder og et minimum av bilbruk. Vi ønsker å gjennomføre et banebrytende energikonsept der den nye bydelen skal få store deler av sin energi levert av et lokalt varmenettverk som henter energi fra en nærliggende datasentral, samt flere hundre jordvarmebrønner. Aldri før er en bydel i Oslo planlagt med så omfattende takhager. Dette gir grunnlag både for nytt biologisk mangfold og for nye måter å leve et byliv på. Kanskje ansetter vi også en bybonde? Gjennom et samarbeid med Avis tester OBOS ut framtidens bildelingsordninger i Kværnerbyen og på Romsås.

En av Oslos første bysykkelordninger med el-sykler finner du i Kværnerbyen, og OBOS utreder hvordan man eventuelt kan utvide ordningen både til nye boligprosjekter og eksisterende nabolag. Vår svenske virksomhet er bransjeledende på utvikling av framtidens trebyggeri. Konseptet High 6 innebærer bygging av seksetasjes boligblokker som tremoduler med blant annet svært lavt energiforbruk, veggintegrerte solceller og smarthusløsninger. De første byggene forventes satt i produksjon i slutten av 2017 med innflytting fram mot sommeren 2018. Dette er boliger som i løpet av få år kan serieproduseres i store volumer hvis de teknologiske løsningene er vellykkede.

Lokale energiløsninger

OBOS er en stor eier av næringsbygg. På åtte av disse byggene skal det installeres store solcelleinstallasjoner. Investeringen er moderat lønnsom, men er først og fremst et forsøk på å utforske hvordan vi kan benytte den store arealressursen som ligger i takflatene på næringsbygg og kjøpesenter til å utvikle bærekraftige lokale energiløsninger.

Vår oppfordring til myndighetene er å ha tillit til at store deler av næringen har en stor egenmotivasjon for å velge gode miljøløsninger i byutviklingen, fordi vi mener det er det riktige å gjøre. Da trenger vi ikke flere rigide regelverkskrav på miljøområdet som låser muligheten for innovasjon og erfaringsutveksling på tvers av landegrensene.

Nabohjelp

Bærekraftige nabolag OBOS har i 2017 lansert tjenesten Nabohjelp via en mobilapp i utvalgte nabolag. Tjenesten er et OBOS-utviklet sosialt nettverk der formålet er å legge til rette for å bygge velfungerende nabolag. OBOS tror at noe av det viktigste bærekraftsarbeidet vi kan gjøre, både økologisk og sosialt, er å legge til rette for at folk virkelig kan praktisere delingsøkonomi, gjennom å låne, kjøpe og leie ting og tjenester fra naboen framfor å kjøpe alt nytt selv. Nå lanseres tjenesten i alle nabolag over hele landet. Er du interessert – last ned appen i App Store eller Google play og bidra til et bærekraftig nabolag! Selv er jeg bruker i mitt nabolag, og har hatt gleden av å gjenbruke andres ting og leie ut parkeringsplassen min i påsken til en nabo i nød. Gleden ved å dele er større enn du tror! Og kanskje er det også noen kroner å tjene?

OBOS gir tilbake

Som del av vår nye, strategiske satsing på miljøområdet har OBOS i 2017 avsatt en pott på 25 millioner til forskning og utvikling (FoU) og tiltak innenfor miljø, klima og uterom, Denne potten skal over tid utgjøre cirka to prosent av OBOS’ overskudd etter skatt. Beløpet skal fordeles på små- og store tiltak initiert av boligselskaper forvaltet av OBOS samt større egeninitierte miljøprosjekter som kan gi vesentlig miljøeffekt, men som uten subsidier ikke vil være lønnsomme eller krevende å realisere for OBOS eller boligselskapene. OBOS tror at vi kan utgjøre en viktig forskjell ved å stimulere til at andre gjør miljøriktige valg. Så håper vi at også det offentlige, både i form av kommunale ENØK-tiltak, Husbanken og Enova kjenner sin besøkelsestid og kan bidra til co-investering på større og vesentlige prosjekter.