Bevaring – et dødskyss?

I en kronikk på bygg.no skriver Martin Mæland at et for sterkt fokus på bevaring kan føre til forfall og stagnasjon, og ikke møter dagens krav til boligers komfort og funksjonalitet.

Blir boligen din oppfattet som verneverdig, kan stagnasjon og forfall bli resultatet, mener Martin Mæland.
Blir boligen din oppfattet som verneverdig, kan stagnasjon og forfall bli resultatet, mener Martin Mæland. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Dette skriver konsernsjef Martin Mæland i en kronikk på bygg.no i dag. Kronikken er en rekasjon på en sak i Aften, der Fortidsminneforeningen kritiserer byråd Torger Ødegaard for å ha skiftet ut vinduer i leiligheten sin, som er i en bygård som står på Byantikvarens gule liste.

"Havner din bolig på gul liste eller oppfattes som verneverdig, kan det være ensbetydende med at den får dødskysset. Konsekvensen kan være årelang saksbehandling, samt nitidige detaljerte og fordyrende krav som leder til utsettelse av nødvendig rehabilitering, ikke bare av vinduer, og med stagnasjon og bygningsmessig forfall som resultat," skriver Mæland.

Les hele kronikken på bygg.no.

12.05.2011