OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Blir største aksjonær i Block Watne

OBOS har kjøpt seg opp til å bli største aksjonær i ferdighusprodusenten Block Watne, og eier nå 16,3 prosent av aksjene i BWG Homes ASA.

Martin Mæland, konsernsjef i OBOS
Oktober 2011
Til OBOS-bladet nr 9 2011, tema økonomi
Sak til OBOS-bladet om forslaget fra Finanstilsynet om nye regler for egenkapital.

Før dagens oppkjøp eide OBOS litt over fire prosent av aksjene i selskapet.

– Oppkjøpet passer inn i vår investeringsportefølje med langsiktige strategiske plasseringer. BWG har en høy boligproduksjon over hele landet som vil være interessant for de snart 300 000 medlemmene til OBOS. Vi tror derfor at vi kan bidra til en videre utvikling av selskapet, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

I 2010 fusjonerte OBOS med Tønsberg og Omegn Boligbyggelag og med Hetland Boligbyggelag i Stavanger. Til høsten vil fusjonen med Fredrikstad og Omegn Boligbyggelag tre i kraft. For tiden forhandler OBOS om fusjoner med Jæren Boligbyggelag og Hamar og Omegn Boligbyggelag.

Tradisjonelt har OBOS operert i Oslo-området, men har nå også store boligprosjekter for salg og under utvikling både i Stavanger, Bergen og Trondheim. OBOS er også store innen både næringseiendom og bolig- og næringsbyggforvaltning i de samme byene.

I går offentliggjorde OBOS kjøp av 38,4 prosent av aksjene i Utstillingsplassen Eiendom AS på Hamar. Utstillingsplassen Eiendom er en sentral og profesjonell eiendomsutvikler i innlandet og også i Trondheim.

27.05.2011