Boligbygging: Hold tempoet oppe

Tempoet i boligbyggingen må holdes oppe, selv om det nå igangsettes flere boliger i Oslo enn på mange år. Økningen i antall ferdigstilte boliger er ikke nok til å dekke boligbehovet i årene framover.

Oppsal senter på Oppsal. Byggeprosjekt i bydel Østensjø, der OBOS bygger boliger og nytt kjøpesenter.
Byggeplass, bygningsarbeid, bygging, bygningsarbeidere. 
190 boliger på fra to til fem rom. 
Planlagt innflytting fra januar 2018.
Utbygger: OBOS Nye Hjem og OBOS Forretningsbygg
Entreprenør: Veidekke
Arkitektskap AS

Innhentede tall fra de største utbyggerne tyder på at det vil bli ferdigstilt ca. 2800 boliger i 2017, som er på samme nivå som gjennomsnittet per år i perioden 2007-2016. For 2018 ser antallet ut til å bli 4000 boliger.

Med ca. 4000 ferdigstilte boliger i 2018, vil boligbyggingen for første gang på mange år nærme seg behovet, sett isolert på folketilveksten. Da er det forutsatt at folketilveksten  blir som i 2016. Folketallet i Oslo økte kun med 8369 i fjor, mot et gjennomsnitt på ca. 12000 per år det siste tiåret.

- Selv om gapet mellom folketilvekst og boligbygging nå ser ut til å bli mindre, må vi holde tempoet i boligbyggingen oppe.  En utbyggingstakt mer i tråd med folketilveksten kan bidra til en avmatning i den voldsomme prisveksten i Oslo, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Beregninger OBOS har gjort indikerer at hvis det bygges ca. 4000 boliger per år de neste årene, så vil ikke det være tilstrekkelig til å dekke boligbehovet ut fra forventet folketilvekst i lavvekstprognosen til SSB. 

- Selv når det tas hensyn til at folketilveksten ble lavere enn i SSBs lavvekstprognose i fjor og vi også antar at den blir det i år, så vil boligbehovet ligge på ca. 4500 per år, sier analytiker Sissel Monsvold i OBOS.  Boligbehovet er grovt anslått ved å beregne hvor mange boliger som må bygges for å opprettholde boligdekningen fra Folke- og boligtellingen i 2011. 

- Det er viktig å holde trykket oppe på rask saksbehandling, så vi får ut store boligvolumer nå i det korte bildet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. Det vil gi lavere boligprisvekst og mulighet for flere til å komme inn i markedet.

Disse aktørene har bidratt med tall for forventet boligbygging:

Selvaag Bolig, Veidekke, AF, Skanska, Stor Oslo Eiendom, JM, Ferd, Urbanium, Fredensborg Bolig, Neptune og OBOS.

Les mer (pdf)