Boligmarkedet – hva nå?

Det nye året har et litt annet utgangspunkt enn vi hadde på starten av 2017. Da trodde jeg – og mange med meg – på fortsatt prisvekst.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Av Daniel Kjørberg Siraj

OBOS-prisene for 2017 (i Oslo og Akershus) viser en nedgang på 11,8 prosent, etter en oppgang på hele 28 prosent året før. Prisnedgangen i resten av landet er på ca. 11 prosent.   

Hva betyr så dette 2018? Jeg tror at det verste boligprisfallet nå er unnagjort og at prisene etter ytterligere fall utover våren vil stabilisere seg, for deretter å stige igjen etter ferien.

En aktiv og bevisst boligpolitikk er viktigere enn noen gang, både for stat, kommune og oss som bygger. Boliglånsforskriften bør endres. Nedkjølingen av boligmarkedet har i sum vært sunn. Vi i OBOS har vært spesielt opptatt av å dempe prisvekst drevet av rene investeringskjøp som sekundærbolig.

Kan låne mer

Regjeringen bør imidlertid benytte sjansen som et mer avdempet marked har gitt til å gjøre om den absolutte begrensningen på samlet lånebelastning på fem ganger brutto inntekt. Mange har faktisk egenkapital og betjeningsevne til mer, inklusive renteøkninger, men stoppes i dag av lånetaket. Regjeringen bør heller forsøke å ta flere virkemidler i bruk for å forsikre at låntakere får lån som er tilpasset deres livssituasjon. Dette kan for eksempel være at de som ønsker å låne mer enn fem ganger brutto inntekt blir pålagt ekstra avdragsplikt eller inngåelse av avtale om fastrente for lånebeløp over fem ganger brutto inntekt.

Rammer familier

Dagens regelverk rammer primært barnefamilier som har behov for en større og mer kostbar bolig. Skal vi stoppe strømmen av barnefamilier ut av de store byene må disse få mulighet til å kunne finansiere sin nye bolig.

Kommunal planlegging må fortsette. Vi synes nå å observere at denne «sense of urgency» som var vel forstått i kommunene rundt om når boligmarkedet var som hetest, nå til en viss grad har måttet vike til fordel for diskusjoner om nabohensyn, kvalitet og byggehøyder. Alt dette er viktig å ivareta på en god måte, men det er samtidig viktig at man holder fokus på å få til et høyt volum av boliger og bruke et litt stillere marked til å sørge for en solid ferdig planlagt arealreserve. Det vil dempe prispresset på tomter som igjen har direkte betydning for boligprisene fremover. 

For folk flest på Ulven 

2-roms på Ulven søker singel sykepleier. OBOS vil i løpet av kort tid starte salget av de første boligene på Ulven. Her har vi gjennom en innovasjonskonkurranse, som et team bestående av blant andre Veidekke og LPO Arkitekter vant, fått til et samarbeid som reduserer byggekostnadene med  15-20 prosent. Vi legger vekt på gode og funksjonelle boliger med svært gode grøntområder, lav bilbruk, god kollektivdekning. I tillegg vil det være attraktive servicetilbud i nærheten når nye Økern Senter en gang åpner. Takket være lavere byggekostnader og en smart tomteinvestering, kan vi nå tilby ca. 350 boliger folk flest kan ha råd til, til priser som ligger kanskje 20 prosent under det nye boliger selges for noen få hundre meter i luftlinje unna, på Løren.  

Vår ambisjon har vært å kunne reklamere med overskriften «2-roms på Ulven søker singel sykepleier» og med hånda på hjertet være trygge på at en singel sykepleier i Oslo faktisk kan ha råd til å kjøpe en slik bolig. Det har vi lykkes med! Her finnes også leiligheter for barnefamilier som ønsker å bo i byen uten å bo seg i hjel kostnadsmessig. 

Satser på utleie igjen

For OBOS er det en ambisjon å fortsette å tilby boliger til alle type medlemmer og som dekker ulike livsfaser. Derfor vekker vi nå også liv i OBOS Utleieboliger igjen. Vi vurderer også en ny satsing på ulike former for kollektive boformer på Vollebekk, og ser på muligheten for å tilby modeller med leie til eie, delt eierskap og særskilte boformer for eldre.  

Vi må stadig fornye oss også innenfor kjernevirksomheten vår som er boligbygging. Det er nødvendig dersom vi skal realisere formålet vårt, og å kunne være til stede under alle typer markedsforhold.