Boligpriser uendret i Oslo

Boligprisene i Oslo økte 0,1 prosent i februar for brukte OBOS-boliger.

Ammerudslette borettslag
Ammerudslette borettslag Foto: Nyebilder.no

I februar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 65 066 kroner for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området. Det betyr at kvadratmeterprisen er 0,1 prosent høyere enn i januar, og 22,0 prosent høyere enn i februar 2016.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 56 239 kroner i februar for brukte OBOS-tilknyttede boliger. Dette er 0,7 prosent høyere enn i januar, og 17,8 prosent høyere enn i februar 2016.

– Innstrammingene i bankenes lånepraksis kan forklare at det nå er noe roligere i bruktboligmarkedet, men det er for tidlig å trekke noen endelig konklusjon. De grunnleggende forutsetningene for fortsatt prisvekst er imidlertid fortsatt til stede, og det er derfor viktig at kommunene har høyt trykk på å få ferdigregulert nok tomter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

I februar ble det foretatt 614 eierskifter tilknyttet OBOS mot 524 i januar og 688 boliger i februar 2016. I 2016 ble det omsatt 8 466 boliger totalt, mot 8 920 i 2015.

Se hele prisstatistikken (PDF) 

 

01.03.2017