Hopp til innholdet
Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Byutvikling er mer enn bygninger

OBOS har som visjon å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Det forplikter.

Av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj 

Vi skal ha et mye videre perspektiv enn å bare bygge så mye som mulig, så raskt som mulig og så billig som mulig. De som kjenner vår historie ser at dette har vært en bærende tanke helt fra starten i 1929. For byutvikling handler i realiteten om å skape gode rammer for menneskene som bor der. Men det må gjøres annerledes i 2018 enn i 1929, og OBOS har nå både økonomi og mulighet til å bidra på en helt annen måte.

Kultur og idrett

En god by å bo i, er en by med et rikt kulturliv. Derfor er OBOS på lag med kulturlivet i de byer vi jobber i året rundt gjennom samarbeid med både frivillige krefter og de etablerte institusjonene.

Sommer er festivaltid og OBOS har bygget opp en imponerende portefølje av attraktive medlemsfordeler på festivalsiden med Oslo Sommertid, Slottfjellfestivalen i Tønsberg, Kirsten Flagstad Festival på Hamar og OBOS/Festningen i Trondheim. OBOS på Operataket i Oslo og OBOS på Månen i Fredrikstad utmerker seg ved at alle billettinntekter går tilbake til lokale frivillige organisasjoner.

Idrett står sentralt i lokal frivillighet. I år har vi gitt et særlig løft for jentefotballen. Og vi vil fortsette med å støtte opp under jenters mulighet til sportslig utvikling.  Vi er i gang med et stort løft sammen med Oslo kommune for å rehabilitere mer enn 20 kunstgressbaner, og har også sagt ja til å legge undervarme på baner både på Kalbakken og Caltexløkka på Tøyen i Oslo. Ny lekeplass er etablert på Akvariet i Bergen, og det er gitt støtte til en rekke bomiljøtiltak i borettslag og sameier forvaltet av OBOS. I Sverige støtter vi ulike lokale tiltak med 10 millioner kroner i områder hvor vi bygger.  Gjennom OBOS gir tilbake skal vi faktisk bruke så mye som 150 millioner kroner i 2018. Pengene går til ulike samfunnsnyttige formål som bidrar til livet mellom husene og økt bærekraft.  

Nye transportmåter

I sommer har OBOS prøvekjørt en selvkjørende buss på Fornebu i samarbeid med blant annet Bærum kommune, rådgiverne våre Acando og Ruter. Erfaringene er positive så langt. Over 3500 passasjerer brukte det nye tilbudet i sommer. Noen har spurt meg hvorfor OBOS tester ut selvkjørende busser. Vel, vi skal i alle fall lære hvordan en slik buss kan bidra til å løse transportutfordringer på steder hvor det kanskje ikke er naturlig å sette opp en ordinær rutebuss, og der hvor vi ønsker å stimulere folk til å bruke minst mulig bil, helt fra de flytter inn. Vi sponser også bysyklene i Oslo, og ser om det er mulig å sette opp stativer med elsykler i flere byer. OBOS må ta seg råd til slike forsøk for å kunne skape gode rammer for menneskers liv.

Boliger folk flest har råd til

Byutviklingen skyter fart i mange byer. Gamle industriområder forvandles til spennende nye bymiljøer. Felles for mange av disse nye utviklingsområdene – som på Fornebu og i Bjørvika – er at boligene blir for dyre for mange. Vi kan ikke sitte stille og se på at byene våre bare bygges for de rike. Derfor satte OBOS som ambisjon da vi skulle utvikle Ulven at her skulle også de med mindre tykk lommebok ha råd til å kjøpe bolig. 

Vi skal bruke vår evne til å tenke langsiktig til å skape nye forretningsmuligheter og medlemstilbud. For byutvikling handler for oss om mer enn å bygge flotte boliger. VI skal også skape rom for et mangfold av mennesker i de bydelene vi bygger.