Daniel K. Siraj er utnevnt til konsernsjef i OBOS

1. oktober i år tiltrer Daniel Kjørberg Siraj som konsernsjef i OBOS. Han overtar etter Martin Mæland, som har hatt stillingen siden 1983.

Portrettbilde av Daniel Siraj

Daniel K. Siraj er i dag visekonsernsjef i OBOS-konsernet og divisjonsdirektør med ansvar for boligutvikling. Han har vært ansatt i OBOS siden 2004. Beslutningen om å ansette Daniel Kjørberg Siraj som ny konsernsjef ble tatt av styret i OBOS mandag 22. juni. Styreleder Lars Buer fremhever at dette er en ideell løsning for OBOS.

– Martin Mæland har ledet OBOS gjennom store omstillinger. Fra et regulert boligmarked, gjennom dereguleringene på 80-tallet og frem til i dag, hvor OBOS hatt tatt posisjonen som Nordens største boligbygger. Daniel Kjørberg Siraj pekte seg tidlig ut som en kvalifisert kandidat, og styret er svært fornøyd med å kunne offentliggjøre at det er han som skal overta, sier Lars Buer.

Bred erfaring

– Det er en stor ære å bli vist den tilliten fra styret å skulle etterfølge en så markant og suksessrik leder som Martin Mæland. Min oppgave nå blir å bygge videre på det bunnsolide fundament som er skapt i OBOS under Martin Mælands ledelse. Vårt oppdrag er klart og tydelig. OBOS skal oppfylle boligdrømmen for enda flere gjennom å skaffe dem gode hjem, og vi skal sørge for trygg og fremtidsrettet forvaltning av boligene når folk har flyttet inn, sier Daniel Kjørberg Siraj.

Daniel Kjørberg Siraj, som blir 40 år i sommer, har bred erfaring gjennom ulike stillinger i OBOS og gjennom politiske verv for Kristelig Folkeparti i Oslo kommune. Han var byrådssekretær i byrådsavdelingen for næring og byutvikling i Oslo kommune fra 2000 til 2004.

I 2004 begynte han i juridisk avdeling i OBOS, først som advokatfullmektig og så som advokat. Senere har han blant annet vært direktør for strategi og forretningsutvikling, administrerende direktør i OBOS Nye Hjem AS og i OBOS Fornebulandet AS.

Siden 2012 har han vært konserndirektør med ansvar for boligutvikling. I november 2014 ble han utnevnt til visekonsernsjef i OBOS. Daniel Kjørberg Siraj har også en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Block Watne AS og styremedlem i AF Gruppen ASA.

SE HELE CV-EN TIL DANIEL K. SIRAJ (PDF)

– Jeg lar meg inspirere av å få lede et selskap med et så tydelig samfunnsoppdrag. Den kooperative eierskapsmodellen gir oss finansiell mulighet til å ta løft der de ordinære kommersielle aktørene verken kan, vil eller tør. Og våre medarbeidere lar seg engasjere både av samfunnsoppdraget og av det å lykkes kommersielt, sier Siraj.

En æra er over

Martin Mæland, konsernsjef i OBOS
Oktober 2011
Til OBOS-bladet nr 9 2011, tema økonomi
Sak til OBOS-bladet om forslaget fra Finanstilsynet om nye regler for egenkapital.Martin Mæland har ledet OBOS i en mannsalder. Han begynte i OBOS som utredningskonsulent i 1980. I 1982 ble han assisterende direktør og han overtok som administrerende direktør, senere konsernsjef, i 1983.

Martin Mæland har ledet OBOS fra den tid hvor organisasjonen var et virkemiddel i det offentliges sosiale boligpolitikk, til at organisasjonen i 2015 er blitt Nordens største boligbygger. Han er arkitekten bak den store omstillingen OBOS har vært igjennom fra dereguleringene av bolig- og kredittmarkedet på 1980-tallet, gjennom to store økonomiske kriser på 80- og tidlig 90-tall, og til dagens bunnsolide medlemsorganisasjon.

I 1983 hadde OBOS 150 000 medlemmer, et årsresultat på 8,76 millioner kroner, 300 ansatte og en egenkapital på 26,9 millioner kroner. Ved utgangen av 2014 hadde OBOS nær 370 000 medlemmer, et årsresultat på 2,2 milliarder kroner, 2 207 ansatte og en egenkapital på 9,3 milliarder kroner.

Siden prisreguleringen på borettslagsboliger ble opphevet i 1982 har OBOS vært konkurranseutsatt innen alle sine forretningsområder. Martin Mæland har i sine år som konsernsjef vært opptatt av at OBOS skal drive med overskudd og at virksomheten skal ha en solid egenkapital, slik at formålet om å skaffe medlemmene boliger kan oppfylles.

SE CV-EN TIL MARTIN MÆLAND OG MILEPÆLENE OBOS HAR NÅDD I HANS PERIODE (PDF)

– Daniel Kjørberg Siraj har gjennom sine ulike stillinger i OBOS, sine styreverv og gjennom sin politiske erfaring opparbeidet seg en solid erfaring for å lede OBOS trygt videre. Daniel er en meget dyktig leder med de rette personlige egenskapene, og jeg er sikker på at styret har valgt den beste til å lede den videre utviklingen av OBOS, sier Martin Mæland.

Martin Mæland vil stå til disposisjon for selskapet fra 1. oktober og ut året, og han går av med pensjon fra OBOS den 1. januar 2016.

-----

Kontaktinformasjon og høyoppløste bilder:

Styreleder Lars Buer, tlf 93 03 86 32, Last ned bilde
Visekonsernsjef Daniel K. Siraj, tlf 91 38 27 77, Last ned bilde
Konsernsjef Martin Mæland, tlf 90 79 10 79, Last ned bilde
Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen, tlf 90 85 84 41

 

23.06.2015