Daniel Kjørberg Siraj ny konsernsjef i OBOS

Torsdag 1. oktober 2015 tiltrer Daniel Kjørberg Siraj (40) stillingen som konsernsjef i boligorganisasjonen OBOS.

Portrettbilde av Daniel Siraj

– Min ambisjon for OBOS er at vi skal være en utbygger som tenker som en innbygger. Vårt oppdrag er klart og tydelig. OBOS skal oppfylle boligdrømmen for enda flere gjennom å skaffe dem gode hjem, og vi skal sørge for trygg og fremtidsrettet forvaltning av boligene når folk har flyttet inn. Gjennom satsing på bank og forsikring samt gode medlemstilbud, skal vi styrke leveransen vår til medlemmene ytterligere i tiden fremover, sier Kjørberg Siraj.

– OBOS skal også gjennom satsing på næringseiendom og strategiske aksjeinvesteringer bidra til byutvikling og styrke det økonomiske fundamentet for kjernevirksomheten. Vi skal også videreføre og styrke vårt samfunnsansvar i form av sponsing av kultur, idrett, bomiljøtiltak og sosialt arbeid, både nasjonalt og lokalt, sier Kjørberg Siraj.

Et tydelig verdigrunnlag

Den nye konsernsjefen vil at OBOS skal være en organisasjon med et tydelig verdigrunnlag.

– Våre kjerneverdier som er skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert, skal være tydelige både internt og eksternt. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven, sier Kjørberg Siraj.

29.09.2015