Debatterer boligkvalitet i storbyene

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet, og bidrar boligutbyggingen til en positiv byutvikling i norske storbyer?

Balkong i boligblokk fotografert gjennom grønne trær.

Dette er temaer som skal debatteres når OBOS arrangerer boligkonferanse 28. august.

– Byutvikling og boligkvalitet i byene er noe som engasjerer svært mange. Det viser debatten i media den siste tiden og den overveldende interessen for OBOS Boligkonferanse 2012, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS Åge Pettersen.

Byutvikling i perspektiv

Konferansen belyser byutvikling fra flere hold. Arkitekter, byplanleggere og utbyggere fra både privat og offentlig sektor er invitert til å legge fram sine perspektiv: Bygges det for tett og høyt? Er uteområdene gode nok og bokvaliteten tilfredsstillende?

Dagen avsluttes med en debatt om nyere boligprosjekter, og om de holder en god nok kvalitet.

Søker ny kunnskap

– Boligdebatten er viktig for oss. OBOS ønsker å bygge boliger folk flest har råd til, og samtidig bidra til en god byutvikling. Med lang erfaring innen boligbygging, og gjennom jevnlige undersøkelser i markedet vet vi en del om hvilke preferanser boligkjøperne har, men vi søker alltid ny kunnskap og nye perspektiver, sier Pettersen.

27.08.2012