Digitale tjenester blir nytt forretningsområde

OBOS styrker satsingen på digitalisering og innovasjon og etablerer et nytt forretningsområde for digitale tjenester. Cathrine Wolf Lund blir ny konserndirektør fra 1. januar 2017.

karusellbilde: cathrine820

OBOS setter økt fokus på digitalisering og innovasjon, som en del av konsernets nye strategi fram mot 2021. Fra 1. januar 2017 etableres derfor et nytt forretningsområde, Digitale tjenester, som skal ledes av Cathrine Wolf Lund. Hun vil fra samme tidspunkt gå inn i konsernledelsen i OBOS.

Cathrine Wolf Lund er utdannet journalist cand.mag fra UiO og kommer fra stillingen som nestleder i kommunikasjonsavdelingen og redaktør i OBOS-bladet. 

– Jeg er glad for at Cathrine har sagt seg villig til å lede dette nye forretningsområdet, som vil være en svært viktig del av verdiskapningen i OBOS fremover. Hun har levert imponerende resultater i sin tid som redaktør av OBOS-bladet med et godt øye for hva kundene vil ha, hun kjenner OBOS godt etter mange år i systemet og har ikke minst de personlige egenskapene som skal til for å lykkes, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Det nye forretningsområdet vil ha ansvaret for all felles, digital kundekommunikasjon i konsernet og ny digital forretningsutvikling på tvers av forretningsområder. Blant de viktigste oppgavene er OBOS sin nye digitale storsatsing; en tjeneste innenfor deling av ting og tjenester i nabolag, videreutvikling av obos.no og OBOS-appen, forretningsutvikling innenfor «big data» i OBOS, samt digital markedsføring. Digitale tjenester skal supplere og være en konsernressurs for det arbeidet som i dag gjøres i forhold til digital tjenesteutvikling innenfor de enkelte forretningsområder.

– Jeg er veldig glad for at OBOS tar dette grepet og satser enda mer digitalt. Det blir spennende å få jobbe med å gjøre dagens løsninger enda bedre og ikke minst finne ut mer om hva våre medlemmer og kunder ønsker seg i framtiden, sier Wolf Lund.