En ny vår for boligmarkedene?

Morna Jens, og hei på deg, Erna. Velkommen skal du være! Men hva i all verden kan vi kan vi vente oss de neste fire årene?

Jan Ludvig Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universistetet i Oslo og sjeføkonim i Eika-Gruppen.
Jan Ludvig Andreassen er utdannet samfunnsøkonom fra Universistetet i Oslo og sjeføkonim i Eika-Gruppen.

Blandede følelser

Jeg må innrømme at jeg satt på valgvake med blandete følelser. Jeg så en avtroppende statsminister, som foralle sine små og store feil, faktisk har regjert klokt i Norges gullalder, mestret finanskrisen, og ledet oss til dagens overdådige rikdommer, hvor hver nordmann har mer enn én million i finansformue forvaltet på statlige hender. Utporsjoneringen av oljepenger er og blir viktig. Jo mer oljepenger vi bruker, desto flere samfunnsoppgaver kan løses.

Dagens regjering har økt bruken av oljepenger med om lag 100 milliarder kroner i siste stortingsperiode. Den kommende vil neppe bruke like mye, men en solid dose er varslet. Innvekslingen av valuta til kroner vil trolig gi oss en gradvis styrking av krona.

Skattelette

La oss tenke på et tall, og dette er rent gjettverk, og tippe at skattelettene i kommende stortingsperiode vil akkumulere seg til 50 milliarder kroner i årlig rate. Husholdingenes inntekter vil i så fall øke med ett prosentpoeng i året som følge lavere skattesatser. Er en prosent ekstra nok til å destabilisere norsk økonomi? Svaret er som alltid i prognoser: «Mulig, det».

Konsumoppsving?

Husholdningene har i dag en rekordhøy sparerate. Forsetter denne å øke, vil neppe nye 50 milliarder skape de store problemene. Imidlertid har vi ingen garanti for at ikke spareraten plutselig faller, og gir et ytterligere dytt på forbruket, med en ny jappetid som resultat. Normal lønnsvekst, tømming av sparegriser og skatteletter på toppen, vil gi nordmenn et heidundrende konsumoppsving.

På investeringsfronten

Også her er det duket for å bruke en solid dose oljepenger. Vi vet ikke hvor mye som kommer, men det er ikke utenkelig at det dreier seg om nye 50 milliarder i investeringer. I sum vil da bruken av oljepenger i den kommende stortingsperioden kunne øke med om lag det samme som i årene 2008 til 2013.

Investeringene er penger som sprøytes direkte inn i økonomien, men som i motsetning til skattelettene, lett lar seg reversere etter hvert som prosjekter ferdigstilles. Det behøver ikke å føre til varige nivåendringer.

Dette er bra. Ad hoc-tiltak som ikke avløser hverandre, har mindre inflatorisk effekt enn de som er evigvarende. I senere år har importandelen til norsk økonomi økt. Oljepenger som sprøytes inn i norsk økonomi dreneres ut igjen via tallrike og stadig flere importkanaler.

Boligprishopp?

Det er imidlertid en effekt man skal merke seg. Historiske erfaringer tilsier at både skatteletter og investeringer i mørtel og stein drar opp boligprisene. Jo mer folk har å rutte med, desto mer kan de by i budrundene, når de skal gjøre en bolighandel. Spesielt sterk blir e- ekten hvis dokumentavgiften på 2,5 prosent ved boligkjøp skulle reduseres eller sløyfes. Økte investeringer i samferdsel trekker opp på sin side opp alle byggekostnader – også de for boliger.

Er det en ting som er sikkert, så er det at regjeringens politikk vil bidra til økte boligpriser, med mindre Norges Bank skulle slå bremsene på og heve sine signalrenter.

08.10.2013