Endring i tilgjengelighetskrav gir rimeligere boliger for unge

OBOS er svært tilfreds med Regjeringens forslag om å unnta halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter fra krav om tilgjengelighet. Dette vil på sikt gi rimeligere boliger for unge.

Fasadebilde av borettslaget Kallerudvegen 6 - 10 borettslag på Gjøvik

– Regjeringens forslag om å justere kravene til tilgjengelighet slik at halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter blir helt unntatt fra tilgjengelighetskravet, er svært positivt. OBOS har pekt på dette som en mulig kompromissløsning i lang tid, og det er gledelig at Regjeringen nå har lyttet til oss. Dette gir rom for å bygge 2-romsleilighetene fire-fem kvadratmeter mindre enn i dag, noe som vil gi en billigere inngangsbillett til boligmarkedet for mange unge i etableringsfasen, sier konsernsjef i OBOS Martin Mæland.

Vil gi flere leiligheter

De nye byggekravene medfører at det totalt sett vil bli flere leiligheter. I et bygg som i utgangspunktet har 100 leiligheter, kan OBOS nå bygge inntil fem leiligheter ekstra grunnet unntaket for tilgjengelighetskrav. Endringene gjør at OBOS kan bygge leiligheter som er fire-fem kvadratmeter mindre.

Færre kvadratmeter vil bety at boliger for førstegangsetablerere sentralt i Oslo kan gjøres mellom 300 000 - 400 000 kroner billigere. Småleilighetene som unntas tilgjengelighetskravet vil dekke det samme funksjonelle behovet og tilby den samme bokvaliteten for en ung person i etableringsfasen. 

Glad for å bli hørt

– OBOS er glad for at vårt innspill om at unntaket skal vurderes samlet ut fra alle de boligene som omfattes av en byggesøknad, er tatt til følge i høringsrunden. Det gjør det mulig å samle de minste boligene i enkelte bygg og dermed planlegge rasjonelle og kostnadseffektive byggeprosesser for øvrig, sier Mæland.

OBOS tror også at forslaget om å gjøre endringer i kravet til stigningsforhold på atkomstvei og ramper fra 1:20 til 1:15 vil gi bedre boligprosjekter og redusere unødvendige byggekostnader.

11.12.2014