OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Er rimeligere boliger mulig?

Økende byggekostnader er en viktig årsak til at boligprisene stiger. OBOS Boligkonferanse 2013 stiller spørsmål ved om og hvordan byggekostnadene kan reduseres.

Byggeplass med stilasjer og kraner


Under boligkonferansen møtes entreprenører, arkitekter og politikere til debatt, og de skal fortelle oss hvordan de kan bidra til å redusere byggekostnadene.

Dessuten får vi et innblikk i hva resultatet av årets stortingsvalg kan bety for framtidig boligpolitikk. Høyres Michael Tetzchner møter statssekretær Anne Beate Tvinnereim (SP) i Kommunal- og regionaldepartementet til debatt om boligpolitikken etter stortingsvalget.

Konferansier: Anne Lindmo
Tid: 29. august, kl 9.00 - 14.20
Sted: Den Norske Opera og Ballett

Konferansen retter seg mot boligbransjen, beslutningstakere på kommunalt og statlig nivå, presse og andre som er interessert i boligbygging og byutvikling.


Pressekontakter:

Kommunikasjonsrådgiver Jorunn Wold, mob 92 06 49 80
Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen, mob 90 85 84 41 

28.08.2013