OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Er rimeligere boliger mulig?

Økende byggekostnader er en viktig årsak til at boligprisene stiger. OBOS Boligkonferanse 2013 stiller spørsmål ved om og hvordan byggekostnadene kan reduseres.

Byggeplass med stilasjer og kraner


Under boligkonferansen møtes entreprenører, arkitekter og politikere til debatt, og de skal fortelle oss hvordan de kan bidra til å redusere byggekostnadene.

Dessuten får vi et innblikk i hva resultatet av årets stortingsvalg kan bety for framtidig boligpolitikk. Høyres Michael Tetzchner møter statssekretær Anne Beate Tvinnereim (SP) i Kommunal- og regionaldepartementet til debatt om boligpolitikken etter stortingsvalget.

Konferansier: Anne Lindmo
Tid: 29. august, kl 9.00 - 14.20
Sted: Den Norske Opera og Ballett

Konferansen retter seg mot boligbransjen, beslutningstakere på kommunalt og statlig nivå, presse og andre som er interessert i boligbygging og byutvikling.


Pressekontakter:

Kommunikasjonsrådgiver Jorunn Wold, mob 92 06 49 80
Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen, mob 90 85 84 41 

28.08.2013