Et meget godt år for OBOS

Over 21 000 nye medlemmer meldte seg inn i OBOS i 2013, og vi nærmer oss nå 340 000 betalende medlemmer. I den første utgaven av OBOS-bladet 2014 tar konsernsjef Martin Mæland et tilbakeblikk på året som gikk.

Martin Mæland er konsernsjef i OBOS. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært konsernsjef i OBOS siden 1983.

Medlemsveksten fortsetter

Året som vi nettopp har lagt bak oss ble et meget godt år for OBOS. Over 21 000 nye medlemmer meldte seg inn i OBOS og totalt sett nærmer vi oss nå 340 000 betalende medlemmer.

Vi igangsatte byggingen av hele 1225 boliger og ferdigstilte 1382. Grunnen til det høye tallet med igangsatte og ferdigstilte boliger er at vi solgte mange boliger i 2011 og 2012.

Midlertidlig nedgang

Salget av nye boliger svekket seg i løpet av 2013. Frem til mai måned i fjor solgte vi omtrent som normalt. Fra og med juni måned var salget av nye boliger merkbart lavere. Vårt salg av brukte boliger på litt over 3000 gjennom OBOS eiendomsmeglere var imidlertid på samme nivå som i fjor.

Totalt sett solgte vi 819 nye boliger og det er cirka 400 færre enn det vi hadde planlagt. Men som vi har skrevet tidligere tror vi at svekkelsen i boligmarkedet bare er midlertidig. Foreløpige tall for befolkningsveksten viser at befolkningen bare i Oslo økte med cirka 11 000 i fjor. Da vil det trenges flere boliger.

Regnskapskjempe

Vår forvaltningsvirksomhet vokser ufortrødent videre. I fjor fikk vi om lag 5000 nye boliger til forvaltning både gjennom ferdigstilling av nye boligprosjekter og ved at stadig flere borettslag og sameier henvender seg til oss for å bli forvaltet av OBOS-systemet.

Totalt sett forvalter OBOS nå omkring 175 000 leiligheter. Totalt sett fører OBOS-konsernet over 4000 regnskaper for borettslag, sameier og andre bedrifter. Det gjør oss til et av landets største regnskapsfirmaer.

Nystartet bank

I fjor ble OBOS-banken etablert ved å overføre all sparing og all utlånsvirksomhet i OBOS til banken. Sparelaget OBOS sluttet dermed å eksistere.

Banken startet med en såkalt forretningskapital på vel 20 milliarder kroner og blir en middels stor, norsk bank. I OBOS-banken kan alle bli kunder, ikke bare OBOSmedlemmer. Men OBOS-medlemmene får bedre vilkår.

Næringseiendom i vekst

Vårt datterselskap OBOS Forretningsbygg AS hadde også et meget godt år i fjor. De siste par årene har vi ferdigstilt to nye shoppingsenter og flere kontorbygg. Det arbeides nå med et sykehus på Mortensrud og Bergens største hotell, som står ferdig i mai.

Vi er også største eier i OCCI, et milliardprosjekt som bygger ny Ullern videregående skole kombinert med nye kontorer og laboratorier for Radiumhospitalet og Kreftregisteret m.v. OBOS Forretningsbygg solgte i fjor tre eiendommer med betydelig fortjeneste.

Den ene er den såkalte Morgenbladgården i Lille Grensen i Oslo, den andre var en eiendom på Hovseter og den tredje var alle våre 800 utleieboliger i Malmø. Tilsammen ga disse tre salgene en gevinst på over 300 millioner kroner.

Historisk godt resultat

OBOS eier aksjer for nærmere 4,5 milliarder kroner. Nesten alt er plassert i Veidekke, AF-Gruppen og BWG-Homes ASA (Block Watne). Disse investeringene har historisk sett gitt en god avkastning til OBOS. Blant annet på grunn av de store salgsgevinstene i OBOS Forretningsbygg vil OBOS få et resultat for 2013 som vil være historisk.

Tallene er ennå ikke klare, men høyst sannsynlig vil vi passere én milliard kroner i resultat før skatt. Vår bokførte egenkapital vil passere syv milliarder kroner. Den verdijusterte egenkapitalen vår vil antagelig være rundt 14 milliarder kroner (på grunn av merverdier i eiendommer og aksjer).

Vi må således si oss meget godt fornøyd med det året som vi nå legger bak oss. Det er mulig at vi nå står foran litt mer usikkert boligmarked, men OBOS er godt rustet til å tåle dette.

13.02.2014