Færrest skader i borettslag

Borettslag har betydelig færre forsikringsskader enn boligsameier, viser en undersøkelse fra OBOS Skadeforsikring.

Borettslag har færre forsikringsskader enn boligsameier.

OBOS Skadeforsikring har gått gjennom alle forsikringsskadene som er rapportert inn til selskapet mellom 2007 og 2013, og resultatet er klart:

Boligsameier i blokker har nesten tre ganger så høy skadefrekvens som borettslag i blokker, mens skadefrekvensen for boligsameier i rekkehus er dobbelt så høy som skadefrekvensen for borettslag i samme boligtype. Og når skaden i boligsameiet oppstår, er den også dyrere enn skaden i borettslaget. 

Lettere med lån og rehabilitering

Direktør i OBOS Skadeforsikring Øyvind Müller Famestad mener at det er flere grunner til at borettslagene kommer bedre ut og har færre skader, men alle grunnene har med ulikheter i eieformen å gjøre. 

– Borettslag har strengere regler for utleie, og utleie er med på å øke antallet forsikringsskader. Folk tar bedre vare på en bolig når de eier og bor i den selv. En annen viktig årsak er at det er lettere for borettslag å gjennomføre rehabiliteringer, både fordi det er lettere å få tatt beslutningene og å få finansiering. 

Et borettslag kan ta opp felles lån med pant i borettslaget, noe et boligsameie ikke har mulighet til. Müller Famestad mener at disse to tingene også er med på å bidra til borettslag gjennomgående er bedre vedlikeholdt enn boligsameier, noe som gjør skadefrekvensen lavere.

Forebygging er best

Ifølge Müller Famestad er det særlig skader i skjulte vannledninger som utgjør den store forskjellen. Til tross for at for eksempel branner medfører høyere forsikringsutbetalinger når de inntreffer, er det særlig vannskader som utgjør hoveddelen av OBOS Skadeforsikrings skadeutbetalinger.

Og det viser seg at det ikke bare er hvilke rørtyper som er brukt eller når borettslaget er bygget som er viktig– det som slår ut aller mest, er hvordan borettslaget eller sameiet er vedlikeholdt. 

– Hva bør borettslag og sameier gjøre for å få så få skader som mulig?
– De bør få på plass et vedlikeholdsprogram, bygge opp et vedlikeholdsfond og bruke profesjonell hjelp. Det er rimeligere å forebygge skader enn å ta noe på forsikringen. 

– Er disse tallene overraskende?
– Det er selvsagt variasjoner innen begge gruppene, men at forskjellen var så stor når borettslag og sameier blir satt opp mot hverandre, hadde jeg ikke trodd. Tallene viser for det første at borettslagsmodellen er veldig god. Dersom du skal kjøpe en bolig for å bo i den selv, er borettslaget absolutt bedre enn boligsameiet. I bruktmarkedet burde borettslagsleiligheten ut fra disse tallene, vært dyrere enn leiligheten i boligsameiet. Men fleksibiliteten boligsameiet gir med hensyn til utleie slår ut. 

– Betyr denne analysen at boligsameiere i fremtiden vil bli dyrere å forsikre?
– Det må vi se på. Vi må trolig undersøke sameier enda nøyere, fordi de som gruppe representerer en type boligselskaper med høyere skader, avslutter Müller Famestad.

En lengre versjon av denne saken står på trykk i vårt fagblad Bolig og Miljø nr 4.
(Ill. foto: Nadia Frantsen) 

09.09.2013