Farvel til Oslo Bolig- og Sparelag

Generalforsamlingen i OBOS vedtok i vår at OBOS, med det formelle navnet Oslo Bolig- og Sparelag, skifter navn til bare å hete OBOS. Endringen trer i kraft nå.

Eldre OBOS-logo

– Bakgrunnen for dette er at OBOS ikke lenger bare er i Oslo, men har utvidet sin virksomhet til flere steder i Norge og har fusjonert med flere boligbyggelag, sier konsernsjef Martin Mæland.

OBOS er et boligbyggelag som er organisert i henhold til ”Lov om bustadbyggjelag av 6. juni 2003”. Et boligbyggelag skal i henhold til lovens bestemmelser ha et ”etternavn” i form av BBL. Dette er en forkortelse for boligbyggelag.

OBOS’ nye, formelle navn blir derfor OBOS BBL. Dette for å skille oss fra aksjeselskaper som setter AS bak navnet sitt.

– Vi vil fortsatt markedsføre oss under varemerket OBOS, sier konsernsjef Martin Mæland.

15.11.2013