Forsiktig konjunkturoppgang

Bedrede utsikter for norsk økonomi  koblet med fallende arbeidsledighet, lave renter lenge, og optimisme blant husholdningene tilsier at mange av de fundamentale faktorene for et godt boligmarked er på plass. 

Arkitekturfoto av alle nye boligprosjekter sommeren 2015. Bilder av boligprosjekter ferdigstilt i 2014 og 2015. 
Arkitekturbilder
Nye boliger 
Nye boligprosjekter  Peltonkvartalet i Kværnerbyen.
Peltonkvartalet er det fjerde kvartalet i den store utbyggingen Kværnerbyen i Oslo. Kvartalet består av fire blokker med til sammen 135 leiligheter på fra to til fem rom. Byggestart var i september 2012 og boligene stod ferdig i 2014.

Utbygger:
OBOS

Entreprenør:
Reinertsen AS

Arkitekt: 
Tegn 3 AS
Skrevet av Sissel Monsvold, Analytiker i OBOS.
 
Konjunkturbunnen i norsk økonomi er passert. En sterk og langvarig ekspansiv finanspolitikk, lav rente og svak norsk krone har dempet nedgangen norsk økonomi var igjennom etter at oljeprisen og investeringene begynte å falle i 2014. 
 

Fremover er det først og fremst rekordlave renter, bedre utsikter for eksporten, utflating eller svak vekst i oljeinvesteringene, moderat vekst i privat forbruk og i fastlandsnæringenes investeringer som vil bidra til oppsving i norsk økonomi. Arbeidsmarkedet er i bedring og husholdningene er optimistiske.

Reallønna er ventet å stige litt i år og de neste årene, etter markant fall i fjor. De fundamentale faktorene ligger således til rette for en god utvikling i boligmarkedet og taler for at prisnedgangen ikke skal bli langvarig. 
 
BNP-veksten i Fastlands-Norge ventes å bli på 2,0 prosent i 2017 og i 2018 (konsensus), dvs. klart bedre enn i fjor (0,9 prosent).
 

Boligprisene faller noe til, men vil trolig stige igjen ut i 2018

I Norge vil det at rentebunnen er nådd, boligtilbudet øker og folketilveksten avtar, dempe prisene. Økning i husholdningenes inntekter virker motsatt. Negativ psykologi er jokeren, og særlig i Oslo. Oslo vil få en svakere prisutvikling fremover enn Østlandet for øvrig, bl.a. Akershus. Et allerede høyt prisnivå, strengere kredittpraksis enn ellers i landet, markant lavere folketilvekst og et høyt boligtilbud trekker ned. 

Les mer i vedlagte rapport.