Fortsatt prisnedgang

Prisene på brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo sank med 4,2 prosent i oktober.

Gladengveien på Ensjø. Boligprosjektet Gladengen Park i Gladengveien på Ensjø i Oslo. 
Borettslaget ble påbegynt våren 2013 og ferdigstilt høsten 2015.
Gladengen Park borettslag består av to bygg med totalt 56 leiligheter, fordelt på 13 stk 2-roms, 24 stk 3-roms, 18 stk 4-roms og én 4/5-roms. Størrelsene varierer fra cirka 46 til cirka 123 kvm BRA.

Arkiktekt: Torstein Ramberg AS Sivilarkitekt
Entreprenør: Veidekke
Utbygger: OBOS Nye Hjem
Foto: Jiri Havran

I oktober var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 58 180 kroner. Kvadratmeterprisen er 4,2 prosent lavere enn i september, og 4,7 prosent lavere enn i oktober 2016.

Boligpriser og statistikk fra OBOS

– Det var ventet en svak utvikling i 12-månedersveksten i år, da vi måler oss mot en svært sterk prisvekst i fjor høst. Det er særlig toromsleilighetene, som er de som hadde den største prisveksten inntil markedet snudde, som nå har den største prisnedgangen.  Det er positivt at det er omsatt flere boliger i mange av bydelene og det tyder på at det er bra aktivitet i markedet. Vi ser også at det fortsatt er et jevnt, godt salg av nye boliger. Men prisene har falt i alle de bydelene hvor OBOS omsetter flest boliger, med noe sterkere prisfall i ytre by enn i indre by, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området falt med 9,2 prosent.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 51 539 kroner i oktober. Dette er 3,7 prosent lavere enn i september, og 4,2 prosent lavere enn i oktober 2016.

– Det er også på sin plass å gjenta det vi sa sist måned: OBOS-prisene i Oslo steg i snitt med nesten 30 prosent i 2016. Det betyr at de fleste boligeiere har fått en solid økning i boligkapitalen på bare ett år. Det gir de fleste en solid buffer til å avansere på boligstigen, selv med et kraftig prisfall, sier Pettersen.

I oktober ble det foretatt 759 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 761 i september og 689 i oktober 2016.

Kontaktpersoner

  • Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, 91 38 27 77 
  • Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen, 90 85 84 41