Fortsatt prisvekst på OBOS-boliger

Prisene på brukte OBOS-boliger steg med 1,8 prosent fra oktober til november i 2016. Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 26,6 prosent.

Fasade med hvite balkonger. Vossegata borettslag i Oslo

I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 62 119 kroner. Kvadratmeterprisen var 1,8 prosent høyere enn i oktober, og 27,1 prosent høyere enn i november 2015.

–Tilbudet av både brukte og nye boliger er fortsatt altfor lavt i forhold til etterspørselen, spesielt i Oslo. Det haster med å få gjort kraftfulle grep for å øke boligbyggingen. Boligvekstutvalget i Oslo har levert flere konkrete forslag som kan implementeres umiddelbart og som på sikt vil kunne dempe prisveksten, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54 702 kroner i november. Dette er 1,7 prosent høyere enn i oktober, og 23,1 prosent høyere enn i november 2015.

I november 2016 ble det foretatt 734 eierskifter tilknyttet OBOS, mot 689 i oktober 2016 og 690 boliger i november 2015.