OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Fremmer tiltak for økt boligbygging

Norge trenger mange flere boliger! Nå foreslår OBOS, sammen med flere andre sentrale aktører i boligmarkedet, tiltak for økt boligbygging på kort og lang sikt.

Bygning med stillas under rehabilitering.

Mandag 19. desember mottok statssekretær Dag-Henrik Sandbakken en rapport med tiltakene.

Rapporten er laget av et utvalg bestående av representanter fra OBOS, Oslo kommune, Boligprodusentenes Forening, Byggenæringens Landsforening, Infill/Aspelin Ramm Eiendom, JM Norge, NCC, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Industri, Norske Boligbyggelags Landsforbund og Selvaag Bolig.

Utvalgets felles prioriterte tiltak for økt boligbygging

Kortsiktig

  • For å styrke samordning og fokus på boligpolitikken foreslås det å samle forvaltningen av viktig lovverk for bolig og bygningspolitikken i et eget departement
  • Differensiering av krav til tilgjengelighet i boliger
  • Differensiering av krav til universell utforming av uteareal
  • Utvidelse av virkeområder for "små planendringer"

Langsiktig

  • Sammenhengende utvikling av infrastruktur og boligbygging
  • Utvikle rikspolitiske retningslinjer for tilstrekkelig regional boligforsyning i områder med vekstpress
  • Etablere tydelige kriterier for hva som utgjør nasjonale interesser innen ulike sektorfagfelt slik at bruken av statlige innsigelser kan begrenses
  • Fritak fra tilknytningsplikt til fjernvarme og revidering av energikrav
  • Statlig stimuleringstilskudd til kommunene for å legge til rette for økt boligbygging

20.12.2011