FrP har stemt for flest boliger

Fremskrittspartiet har stemt gjennom flest boliger i Oslo bystyre de siste to årene, men forskjellen mellom hvilke partier som har sagt ja til flest boliger i Oslo bystyre er blitt vesentlig mindre enn i den foregående fireårsperioden.

De siste to årene har bystyret i Oslo behandlet 48 reguleringssaker med direkte betydning for boligutbyggingen. Det betyr at bystyret har sagt ja til 2 770 nye boliger.
De siste to årene har bystyret i Oslo behandlet 48 reguleringssaker med direkte betydning for boligutbyggingen. Det betyr at bystyret har sagt ja til 2 770 nye boliger.


FrP stemte for flest boliger i bystyret også i perioden 2007-2011, men forskjellen mellom hvilke partier som sier ja til flest boliger og hvilke som sier ja til færrest boliger i Oslo bystyre er blitt vesentlig mindre i siste toårsperiode enn i den foregående fireårsperioden.

48 reguleringssaker

OBOS’ gjennomgang viser at fra kommunevalget i 2011 og fram til i dag, så har bystyret i Oslo behandlet 48 reguleringssaker med direkte betydning for boligutbyggingen.  Hvis politikerne hadde sagt ja til alle forslag, så kunne dette gitt 2 860 nye boliger i Oslo.  Resultatet etter at bystyret har sagt sitt, er ja til 2 770 nye boliger, dvs. 90 færre enn det som var mulig.

– Dette er gode nyheter for de som er opptatt av å øke tilgangen på boliger i Oslo.  Alle partier ser nå ut til å ta utfordringen med å skaffe nok boliger mer på alvor. Bygging av nok nye boliger er det viktigste virkemiddelet for å dempe prispresset i boligmarkedet, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

Både SV og R har de siste to årene i langt større grad sagt ja til flere nye boliger enn de gjorde ved forrige måling.  Den gang sa R nei til flere boliger enn de sa ja til, og deres politikk ville gitt knappe 2 800 boliger av 10 000 mulige. SVs politikk ville gitt 7 800 boliger av 10 000 mulige. Høyresiden med FrP i tet og sentrumspartiene fortsetter som de tydeligste ja-partiene i boligbyggingen. 

Slik har partiene stemt:     

  • FrP har stemt for 2 825 boliger, 38 færre enn det som var mulig.
  • Høyre har stemt for 2 780 boliger, 82 færre enn det som var mulig.
  • KrF har stemt for 2 780 boliger, 82 færre enn det som var mulig.
  • Venstre har stemt for 2 769 boliger, 93 færre enn det som var mulig.
  • Arbeiderpartiet har stemt for 2 696 boliger, 166 færre enn det som var mulig.
  • KrF har stemt for 2 780 boliger, 82 færre enn det som var mulig. 
  • SV har stemt for 2683 boliger, 179 færre enn det som var mulig.
  • R og MDG har stemt for 2661 boliger, 201 færre enn det som var mulig.

09.09.2013