Fusjon mellom OBOS og Hetland

Fusjonen mellom OBOS og Hetland boligbyggelag i Rogaland ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i OBOS i går.

Det historiske vedtaket ble tatt omtrent samtidlig som første byggetrinn i OBOS Hetland store boligprosjekt på Tasta, like utenfor Stavanger, ble lagt ut for salg.
Det historiske vedtaket ble tatt omtrent samtidlig som første byggetrinn i OBOS Hetland store boligprosjekt på Tasta, like utenfor Stavanger, ble lagt ut for salg.

Det fusjonerte boligbyggelaget vil få cirka 256 000 medlemmer og forvalte om lag 140 000 boliger.

I forrige uke sa også generalforsamlingen i Hetland boligbyggelag enstemmig ja til å fusjonere med OBOS og dermed er fusjonen, som mest sannsynlig trer i kraft 1. januar 2011, et faktum.

Fusjonen innebærer at medlemmene i Hetland boligbyggelag blir medlemmer i OBOS. Medlemmene i begge boligbyggelagene beholder sin opptjente ansiennitet.

Bedre produkter og tjenester

Boligbyggelagene har allerede et samarbeid gjennom selskapet OBOS-Hetland Eiendomsforvaltning om forretningsførselen for omlag 1 800 boliger i Stavangerområdet.

– Gjennom fusjonen bygger vi videre på det gode og fruktbare samarbeidet vi allerede har med OBOS. Fusjonen vil styrke muligheten til å oppfylle vårt hovedformål om å tilby våre medlemmer boliger, og å forvalte boliger for medlemmene, sier styreleder Ingrid Iversen i Hetland boligbyggelag.

Styrker virksomheten

Det er et boligbyggelag med en sunn økonomi som nå fusjonerer med OBOS.

– Fusjonen vil styrke både den virksomheten som de to boligbyggelagene hittil har hatt hver for seg og den de har hatt sammen, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS, og legger til at OBOS har som strategi å etablere seg i de største byene i Norge.

Regionkontor i Stavanger

Hovedkontoret til det sammenslåtte boligbyggelaget skal være i Oslo. Virksomheten i Stavanger videreføres gjennom et regionkontor.

De drøyt 9 500 medlemmene i Hetland boligbyggelag vil få tilgang til hele spekteret av OBOS medlemstilbud; blant annet nye boliger, gunstige låne- og sparetilbud, meglertjenester, boligforvaltning og forsikring.

Nye boliger på Tastarustå

Det historiske vedtaket ble tatt omtrent samtidlig som første byggetrinn i OBOS Hetland store boligprosjekt på Tasta, like utenfor Stavanger, ble lagt ut for salg.

Prosjektet vil bestå av i alt 235 leiligheter fordelt på fire blokker, og interessen for de nye boligene er stor.

21.09.2010