OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Fusjon mellom OBOS og TNBBL

Fusjonen mellom OBOS og Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i TNBBL.

Illustrasjonsbilde Mission 2009
Illustrasjonsbilder
 bolig
nytt boligprosjekt
boliger
boligbygging
boligmarked
hus
blokk
borettslag
sameie
boligområde
uteområde

Sogn Terrasse

fasade
balkong

Fusjonen innebærer at styret i TNBBL er oppløst og at medlemmene i boligbyggelaget nå er medlemmer i OBOS. 

Kontoret til det som tidligere har vært hovedkontoret til TNBBL, blir nå er avdelingskontor i OBOS. Borettslag og sameier som har hatt TNBBL som forretningsfører, blir nå forretningsført av OBOS. 

– Hjertelig velkommen til OBOS.

Vi skal gjøre vårt beste for at dere skal bli fornøyd med oss, sa konserndirektør  Martin Mæland etter at fusjonen var vedtatt med 168 mot 7 stemmer. 53 personer avstod fra å stemme. 

Medlemmene i det tidligere TNBBL er nå medlemmer i OBOS og kan derfor benytte seg av et stort antall medlemsfordeler.

De får med seg ansienniteten de hadde i TNBBL, og for borettslagene betyr fusjonen blant annet en forbedret tilgang til lån og med en gunstig rente. 


OBOS godkjente fusjonen enstemmig på sin generalforsamling 18. januar. 
Etter fusjonen har OBOS 245 0000 medlemmer og er forretningsfører for om lag 135 000 boliger.

21.01.2010