Fusjonen med StorBergen er en realitet

I OBOS-bladet nummer syv forteller konsernsjef Martin Mæland om høstens fusjon med StorBergen.

Kvinne som bærer to flytteesker

Forkjøpsrett for alle

Den 1. oktober trådte fusjonen mellom StorBergen Boligbyggelag og OBOS i kraft. Nå har medlemmene fra StorBergen Boligbyggelag forkjøpsrett til samtlige OBOS-leiligheterover hele landet. På den annen side fikk alle gamle OBOS-medlemmer også forkjøpsrett til alle leilighetene som finnes i tilknyttede borettslag i Bergen.

Gagner fellesskapet

På samme måtesom ved de tidligere fusjonene vi har gjennomførtmed boligbyggelagene i Tønsberg, Hetland Boligbyggelag i Stavanger, Fredrikstad og Hamar tror vi at også dennefusjonen vil gagne fellesskapet. Medlemmene i Bergen får en vesentlig sterkereorganisasjon i ryggen enn de har hatt før.

Dette vil gjøre det lettere både å skaffe flere boliger, levere bedre forvaltningstjenester og skaffe flere medlemstilbud enn når man står alene.

Fusjoner og vekst

Erfaringene fra fusjonene med de andre boligbyggelagene i middelsstore norske byer har også vist at medlemstilstrømningen har vært dobbelt så stor etter at man slo seg sammen med OBOS i forhold til da opererte på egenhånd.

OBOS hadde ved forrige årsskifte nesten 340 000 medlemmer. Etter fusjonen med StorBergen vokser medlemstallet med ytterligere nesten 20 000 nye medlemmer. I tillegg har det de siste årene strømmet til over 20 000 nye medlemmer årlig. Derfor er det trolig at OBOS ved neste årsskifte vil ha et sted rundt 370 000 medlemmer.

Betydelig i Bergen

OBOS var alleredeen betydelig boligbygger i Bergensregionen før fusjonen med StorBergen Boligbyggelag. Etter fusjonen har vi nå en tomteportefølje på over 4 000 boliger, og vi vil være en av de ledende boligbyggerne i regionen.

OBOS har tatt mål av seg til å bli en landsdekkende organisasjon. Fusjonen i Bergen passer således godt inn i vår strategi om å ha betydelig virksomhet også i Bergen. I disse dager er vi også i samtaler med Kristiansund, Molde og Ålesund Boligbyggelag for å drøfte mulige fusjoner.

Årsaken til at folk tar kontakt med oss er at de ser at det er lettere å få til gode tilbud til medlemmene når man har en sterk organisasjon i ryggen. Det er derfor høyst sannsynlig at kartet over norsk boligsamvirke vil se atskillig annerledes ut om noen få år. 

Martin Mæland er konsernsjef i OBOS. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært konsernsjef i OBOS siden 1983.

 

 

(Ill.foto: Colourbox)

05.10.2014