Godt tredjekvartalsresultat for OBOS

OBOS-konsernets resultat før skatt per tredje kvartal ble 1 770,2 millioner kroner mot 1 197,2 millioner kroner i 2014.


Miljølokket over E-18 ved Sjølyststranda er ferdig. Begivenheten ble markert søndag 19. september med kranballetten "Kranesjøen".

Sjølyst
nye prosjekter
nye boliger
lokk
miljø
kraner
byggekraner
byggeplass
bygging

Ved utgangen av tredje kvartal har OBOS-konsernet solgt 2 862 boliger, som er 756 flere enn på samme tid i fjor. Salgsverdien utgjør 9,04 milliarder kroner. Det er 52 prosent mer enn ved utgangen av september 2014.

Salgstallene omfatter OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebulandet og Block Watne i Norge og BWG Homes og Kärnhem i Sverige. Bruttosalget i Norge utgjorde 1 721 boliger (netto 1 388 boliger), mens bruttosalget i Sverige utgjorde 1 141 boliger (netto 1 141 boliger).

Høyt boligsalg

Salget av nye boliger har vært svært høyt i hele år både i Norge og Sverige.

– Vi har lykkes spesielt godt i den strategiske satsingen i og rundt de største byene i Norge, der vi også har flest medlemmer, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebulandet som har sin primærvirksomhet i disse områdene, har til sammen solgt 1 194 boliger til nå i 2015, mot 651 boliger på samme tid i 2014.     

– Rentenedgang og generelt høy sysselsetting gjør at vi tror det gode salget vil fortsette i østlandsområdet. Vi tror at vi fortsatt vil se en avmatting i salget i kystområdene på grunn av det som skjer i oljesektoren, sier konsernsjefen.

I Sverige er det ved utgangen av tredje kvartal solgt 1 141 boliger.

–  OBOS er svært tilfreds med den meget gode  økonomiske utviklingen i den svenske virksomheten i BWG Homes. Begge varemerker leverer økte volumer og gode resultater i et sterkt svensk boligmarked, sier Daniel Kjørberg Siraj.

Nedsalg i Veidekke
OBOS har solgt seg ned fra 23 til 17,8 prosent i Veidekke ASA, men er fortsatt den største aksjonæren, og ønsker å forbli det. Salget frigjorde rundt 650 millioner kroner.

Fornebuavtale

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sagt ja til at OBOS og Bærum kommune kan fornye avtalen fra 2003 om økonomiske bidrag fra OBOS til oppføring av sosial infrastruktur på Fornebu.

– Forutsetningen fra vår side er at antall boliger som kan bygges på våre tomter på Fornebu økes med minimum 2 400 boliger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

Medlemsvekst

OBOS hadde ved forrige årsskifte nesten 370 000 medlemmer. Fusjonen med Ålesund Boligbyggelag er nå trådt i kraft.

Etter fusjonen med Ålesund vokser medlemstallet med ytterligere nesten 6 000 nye medlemmer og OBOS har ved kvartalsskiftet 380 149 betalende medlemmer, mot 357 056 på samme tid i fjor.

Last ned 3. kvartalsrapporten her (PDF)

10.11.2015