Hederspris til Martin Mæland

Martin Mæland er tildelt Oslo Byes Vels hederspris «Bypatrioten».

 Generalsekretær Ole Rikard Høisæther i Oslo Byes vel og Martin Mæland på prisutdelingen.
Generalsekretær Ole Rikard Høisæther i Oslo Byes vel og Martin Mæland på prisutdelingen.

Prisen ble delt ut på Oslo Byes Vels generalforsamling tirsdag kveld og tidligere mottakere er blant andre Lise Fjeldstad, Jan Erik Vold, Albert Nordengen og Christian Ringnes, for å nevne noen.

I begrunnelsen for tildelingen fra Oslo Byes Vel heter det:

"OBOS-sjef Martin Mæland er tildelt hedersprisen «Bypatrioten» av Oslo Byes Vel. Mæland har vært konsernsjef for OBOS siden 1983, og han har markert seg langt utover rollen som bedriftsleder. Han får hedersprisen for sitt sterke engasjement for sosial boligpolitikk som tar hensyn til trivsel og skånsom byutvikling.

Martin Mæland startet sin karriere både som ansatt og politiker i Oslo kommune, og han var kommunalråd for helse- og sosialpolitikk før han begynte i OBOS. Oslo Byes Vel vil også hedre Martin Mæland for hans tydelige kurs og ansvarsutøvelse i et deregulert boligmarked. Både i praksis og i samfunnsdebatten har han markert seg mot boligspekulasjon til beste for en positiv byutvikling og trivelige bomiljøer."

(Foto: Espen Solli)

29.04.2015