Historisk boligår for OBOS

OBOS satte omsetningsrekord for solgte boliger i året som gikk. I 2014 solgte OBOS 3026 nye boliger til en samlet verdi av 9 milliarder kroner.

Fasadebilde av borettslaget Kallerudvegen 6 - 10 borettslag på Gjøvik

– Dette er en historisk omsetningsrekord for OBOS, sier visekonsernsjef og konserndirektør for boligutvikling i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. Flere av boligene er i prosjekter i samarbeid med andre boligutbyggere. OBOS´ andel av disse er 2763 boliger til en verdi av 8,1 milliarder kroner.

Av totalen på 3 026 nye boliger som hele OBOS-konsernet solgte i fjor, ble 1674 solgt i Norge.

En svært god utvikling

I 2014 solgte OBOS, utenom BWG Homes, 1045 boliger til en verdi av 4,26 milliarder kroner. OBOS igangsatte, utenom BWG Homes, bygging av 1265 boliger. Til sammenligning satte OBOS i gang bygging av 1227 boliger i 2013. I 2014 ferdigstilte OBOS 1175 boliger, mot 1407 i 2013. 

– Vi er svært fornøyd med utviklingen i 2014. Spesielt har andre halvår vært bra, med tanke på både salg og igangsetting av nye boligprosjekter. Dette vil vi se effekten av når boligene blir ferdigstilt i 2016, sier Siraj.

Norges største boligbygger

OBOS kjøpte i fjor opp hele BWG-konsernet, og tok dette selskapet av børs. BWG Homes AS, der Block Watne er den norske delen, er nå en integrert del av OBOS-konsernet. Block Watne solgte i fjor 651 boliger, mens de svenske datterselskapene til sammen solgte 1330 boliger. BWG Homes AS andel av det totale salget utgjorde 4,7 milliarder kroner. 

Gjennom kjøpet av Block Watne er OBOS blitt Norges største boligbygger og blant de største i Norden.

26.01.2015