Hvem bestemmer i borettslaget?

Hvem bestemmer i borettslaget der du bor? Er det OBOS, eller borettslagsstyret? Hvordan fungerer egentlig borettslagsmodellen i praksis?
Johnny Ademaj, forvaltningssjef i OBOS har svarene.

En hånd som holder en møteklubbe foran et bolighus

Slik fungerer borettslaget

Når du bor i et borettslag har du bruksrett til en bestemt leilighet, men bygningene og tomten eier
du i felleskap med de andre beboerne. Alle som bor i borettslaget bestemmer sammen over det utvendige, som fellesarealer, bygninger og tomt.

På en årlig generalforsamling velger beboerne et styre som får fullmakt til å ta seg av den daglige driften i borettslaget. Styret tar de daglige og nødvendige avgjørelsene for å holde bygningene
og fellesarealene vedlike.

På generalforsamlingen behandles større saker, da går styret gjennom regnskap, budsjett og det stemmes eventuelt over forslag til utbedringer og fellestiltak.

Bestemmer styret over meg som beboer?

SVAR: Ja, på mange måter gjør styret det. Du har vært med å velge et styre som tar avgjørelser på vegne av deg. De har oversikt over borettslagets økonomi, lån og vedlikeholdsbehov, og kan for eksempel øke felleskostnadene i tilfeller der det er nødvendig.

Men vi anbefaler alltid styrene å holde beboerne godt informert. Deltok du ikke på generalforsamlingen, sa du fra deg retten til å være med å velge styre, sier Ademaj.

Hvem bestemmer over min leilighet?

SVAR: Innvendig bestemmer du selv! I din egen leilighet kan du pusse opp og innrede slik du selv vil, så lenge det ikke berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem, ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg. Er du i tvil om hva du kan gjøre, så spør styret!

Jeg er misfornøyd med styret! Kan OBOS hjelpe meg?

SVAR: OBOS får av og til henvendelser fra beboere som er misfornøyde med styrene sine eller bomiljøet, og ønsker at OBOS skal gripe inn. De håper at OBOS kan instruere styrelederen. Det kan
ikke OBOS. Hvis beboerne vil kaste styret, må det en generalforsamling til. Det står i borettslagsloven at det er generalforsamlingen som velger styre, og det er også de som kan avsette et styre. 

OBOS er et boligbyggelag som bygger, selger og forvalter boliger, samt tilbyr fordeler til OBOS-medlemmene. Bestemmelsesretten over den daglige driften har beboerne delegert og betrodd til sitt
styre, forklarer Ademaj. 

Hva betyr det at borettslaget er forvaltet av OBOS?

SVAR: Det at OBOS forvalter et borettslag betyr først og fremst at vi er en profesjonell rådgiver for styrene når det gjelder boligselskapets økonomi med føring av regnskap og budsjett. Alle boligselskapene får tildelt en kontaktperson (en forvaltningskonsulent) i OBOS.

OBOS kan også bistå med blant annet advokathjelp, teknisk kompetanse eller bankrådgiving via OBOS-banken om det er nødvendig, sier Ademaj.

Hvorfor betales felleskostnadene til OBOS og ikke til borettslaget?

SVAR: OBOS hjelper borettslagsstyret med å kreve inn de månedlige felleskostnadene. Hver enkelt beboer betaler inn pengene til OBOS, men det er styret som råder over pengene, og bruker dem
til å dekke felles utgifter og nedbetaler eventuelt felles lån.

Dermed har styret en garanti fra OBOS om at borettslaget får inn de pengene de skal ha, også i tilfeller der beboere ikke klarer å betale felleskostnadene sine. Da er det OBOS som tar jobben med å kreve inn pengene fra den eller de beboerne det gjelder, og som tar ansvar for purringer, inkasso og tvangssalg, om det skulle vise seg at beboeren ikke klarer å betale.

Styret kan dermed være trygge på at borettslaget ikke får økonomiske problemer som følge av
manglende innbetalinger. Alle OBOS-tilknyttede borettslag er automatisk med i denne ordningen. Andre boligselskaper som ikke er bygget av OBOS, kan også få ta del i ordningen hvis de vil, sier
Ademaj.

24.05.2015