OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Hvordan vil du bo?

Vi trenger din hjelp til å finne ut av hvordan framtidens bolig skal være. Bli med i fokusgrupper!

Fokusgrupper

I fokusgruppene som settes opp denne våren inviterer vi deg til å diskutere ulike boformer. Har du tanker om leie/eie-modeller, fleksible planløsninger, bokollektiv eller har du kanskje idéen til en ny boform som vi ikke har tenkt på ennå?

Vi forventer ikke mer enn at du er interessert i tema og at du vil dele dine tanker om ulike boformer med oss.

Bli med!

Har du lyst til å være med å diskutere ulike boformer i en fokusgruppe?  Send en e-post med din kontaktinformasjon til innovasjon@obos.no

Praktisk info

Tid: Tirsdag 29. mai. Første pulje kl. 16.30. Andre pulje kl. 19.00
Sted: Hos OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo 
Det serveres kaffe/te, bagetter og frukt.