Hvordan vil du bo?

Vi trenger din hjelp til å finne ut av hvordan framtidens bolig skal være. Bli med i fokusgrupper!

Fokusgrupper

I fokusgruppene som settes opp denne våren inviterer vi deg til å diskutere ulike boformer. Har du tanker om leie/eie-modeller, fleksible planløsninger, bokollektiv eller har du kanskje idéen til en ny boform som vi ikke har tenkt på ennå?

Bli med!

Har du lyst til å være med å diskutere ulike boformer i en fokusgruppe denne våren?  Send en e-post med din kontaktinformasjon til innovasjon@obos.no

Fokusgruppene holdes i Oslo.