Hvorfor er boligpolitikk viktig?

Daniel Kjørberg Siraj overtok konsernsjefposten i OBOS 1. oktober. Her kan du lese hans første leder i OBOS-bladet.

Portrettbilde av Daniel Siraj

En tydelig stemme

Gjennom tre tiår har denne spalten vært Martin Mælands domene med klare og veloverveide refleksjoner over OBOS’ utvikling, rolle som medlemsorganisasjon og bedrift, samt samfunnspolitiske spørsmal. OBOS har vært en tydelig stemme i samfunnsdebatten og som ny konsernsjef i OBOS er det viktig for meg å videreføre denne arven.

Å tale boligbyggingens sak

OBOS er eid av medlemmene sine, og en del av vårt ansvar overfor dere som eiere er at vi tør å tale boligbyggingens sak. Det innebærer at vi noen ganger må risikere å bli upopulære hos makthaverne. Da OBOS foran det forrige kommunevalget i 2011 talte opp hvilke partier som stemte for flest boliger i Oslo, havnet de borgerlige på topp med en vesentlig avstand ned til venstresiden. Noen mente at dette var utidig, noen lyttet og endret retning i det stille, mens andre igjen solte seg i glansen over å være "boligvinner".

I år viste opptellingen at avstanden mellom partiene var krympet vesentlig, og partiene lengst til venstre hadde nå tatt skikkelig rev i seilene, selv om de har litt igjen til å være like gode som byradskameratene H, V og KrF. Og vinneren fra sist, FrP, endte på bunnen etter at de ville sende tilbake en større studentboligsatsing for vurdering av nye alternativer.

Stor medieoppmerksomhet

OBOS sin telling fikk stor oppmerksomhet i mediene, og bidro blant annet til at byrådslederkandidat Raymond Johansen pa OBOS’ årlige boligkonferanse lovet vesentlig skjerping på vegne av Arbeiderpartiet i kommende periode. Tilsvarende telling er nå gjennomført for Bergen i forbindelse med valget i 2015.

Byrådspartiene H og FrP, samt tidligere kamerat KrF var vinnerne, mens RV, SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) kom dårlig ut. Nå kan vi måle utviklingen frem mot neste valg. Jeg tror på at noen må holde politikerne til ansvar i forhold til boligbyggingssaker, og hvis OBOS ikke gjør det, så vil ingen andre gjøre det.

Løsningsorientert

Samtidig er OBOS også forpliktet til å gå i konstruktiv dialog for å finne løsninger som faktisk bidrar til å nå målet om å få bygget flest mulig boliger. Vi har et omdømme som tydelige, men løsningsorienterte. Det er for eksempel ikke uten grunn at Kommunal- og moderniseringsdepartementet valgte OBOS’ forslag til løsning, med unntak for rullestolskrav for 50 prosent av de minste leilighetene, når de skulle bygge et kompromiss mellom de bevegelseshemmedes rettigheter og behovet for å lette inngangsbilletten for førstegangskjøpere i boligmarkedet.

Når vi ruller ut de første prosjektene over nyttår, blant annet på Løren i Oslo, vil førstegangskjøperne kunne kjøpe leiligheter som er 250 000 til 300 000 kr billigere enn de ville vært med de gamle reglene. Her sto OBOS etter hvert ganske alene mot en samlet byggebransje. Vi evnet å stå for kompromisset, og det vil gi resultater.

Optimisme etter valget

Kommunevalget 2015 er nettopp avsluttet. Valgets vinnere synes i OBOS sine hovedomrader i større byer og tettsteder å være Arbeiderpartiet og MDG. Det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om hvilken retning politikken vil bli dratt i, men det er grunn til optimisme.

Spesielt i Oslo, men også i Bergen, opplever vi byrådslederkandidater fra Arbeiderpartiet som har lovet konkret handling innenfor boligbyggingsfeltet. Det er etter hvert tverrpolitisk enighet om at fortetting langs knutepunkter, økte byggehøyder og massiv satsing på kollektivtrafikk skaper både velferd og økologisk bærekraftige byer.

MDG er imidlertid en joker, og stemmegivningen i forrige periode i både Oslo og Bergen tyder på at boligbygging ikke nødvendigvis prioriteres høyest.

Jeg tror også at en av de store Høyre-bastionene, Bærum, kommer til å ta inn over seg hvilken ressurssløsing det ville være å la være å øke utnyttelsen på Fornebu til inntil 10 000 boliger når man samtidig får en flott Fornebu-bane finansiert med betydelige midler fra staten og de private grunneierne. Jeg kan love at OBOS skal være en vaktbikkje også i tiden frem mot valgene både i 2017 og 2019.

15.10.2015