Innovasjon og industrialisering – for bedre, billigere og grønnere boliger

OBOS skal bygge boliger folk har råd til – også de med mindre i lommeboka. Konsernsjef, Daniel Kjørberg Siraj, forteller mer om hvordan vi jobber i årets tredje utgave av OBOS-bladet.

Vårt mål er å realisere boligdrømmen for alle våre medlemmer.
Vårt mål er å realisere boligdrømmen for alle våre medlemmer.

Kunden i sentrum

Det viktigste for OBOS er å bygge gode boliger som folk trives i. Det er ikke alltid like enkelt å finne balansen mellom riktig kvalitet og økonomi, men stort sett finner vi gode løsninger. OBOS er en medlemsorganisasjon og setter medlemmene og kundene først. Dette lykkes vi ganske godt med, noe som ble bekreftet av Prognosesenteret som nylig kåret OBOS til landets nest beste prosjektaktør innenfor kundetilfredshet. 

Boliger folk har råd til

OBOS skal bygge boliger som oppfyller ulike boligdrømmer, også for de med mindre i lommeboka. Boligene vi bygger har blitt stadig dyrere å produsere og utviklingen har bekymret oss lenge. Boligprisene i Oslo-området nærmer seg nå 60 000 kroner per kvadratmeter. Dette betyr at mange etter hvert risikerer å falle utenfor boligmarkedet.

Prisveksten skyldes en rekke faktorer. Sterk befolkningsvekst, lave renter og god kjøpekraft, liten boligbygging, fordyrende byggeregler og for få byggeklare tomter er bare noen av faktorene.  Dessverre er det lite som tyder på at prisveksten vil bremse opp i Oslo-regionen fremover. OBOS må som byggherre ta sin del av ansvaret for kostnadsutviklingen gjennom å sette stort trykk på å få regulert og bygget ut tomtene våre.

Vi skal aldri være blant dem som “ruger” på tomter for å spekulere i prisveksten. OBOS-konsernet har opp mot 10 000 boliger under planarbeid bare i Norge. Disse ønsker vi å få ut i markedet så raskt som mulig, hvis bare politikerne gir oss lov.

Innovasjon er viktigst

Ingen naturlov tilsier at det stadig skal bli dyrere å bygge. Byggenæringen har hatt for lite fokus på innovasjon. Bortsett fra mindre, kontinuerlige forbedringer, har det skjedd få endringer av revolusjonerende betydning i bransjen siden innføringen av heisekranen. Vi må tenke større og knekke innovasjonskoden.

OBOS ønsker å bidra aktivt til å styrke innovasjonskraften i byggebransjen. Vi vil derfor i løpet av 2016 invitere til en innovasjons- og industrialiseringskonkurranse for utbygging av nye Ulven. Med nytenkning utfordrer vi bransjen til å bidra til å skape et godt bo- og bymiljø i en ny bydel, samtidig som prosjektet må ta et tydelig grønt ansvar og samtidig realisere billigere boliger. Innovasjon må til om bransjen skal bevege seg videre.

Industrialisering er nødvendig

Jeg tror en nøkkelen til suksess vil være en bedre utnyttelse av industrialiseringsmulighetene som finnes. Gjort på riktig måte innebærer ikke industrialisering at ting ser kjipt ut eller har dårlig kvalitet.

Byggenæringen har mye å lære av bilbransjen der blant annet designplattformer, gode arbeidsprosesser og logistikkoperasjoner fremmer produktivitet og eliminerer feil i produksjon av alt fra billige biler til luksusbiler. Med en industriell tilnærming til byggeprosessene tror vi også det er mulig å bygge boliger med langt lavere økologisk fotavtrykk enn i dag.

Gjenbruk av gode løsninger

I OBOS har vi over tid jobbet med en rekke forskjellige konsepter både på kostnadseffektivt design, standardiserte arbeidsprosesser, modulhus produsert i egne fabrikker og større grad av automatisering av disse. Vi vil i løpet av 2016 se konkrete resultater av dette. Men det holder ikke bare å kunne bygge industrielt, vi må også tørre å planlegge for industriell bygging.

Det innebærer blant annet at vi ikke kan engasjere ny arkitekt hver gang vi skal bygge et prosjekt. Gjenbruk av gode løsninger vil gi rimeligere prosjekter. Vi må også akseptere at ikke alle prosjekter vil være verdige en arkitekturpris. Samtidig skal vi fortsatt bygge enkeltstående bygg med god og unik arkitektur. 

Samarbeid skaper nye muligheter

I OBOS tror vi at tett samarbeid mellom byggherre, entreprenører, arkitekter og rådgivere er eneste mulighet for å oppnå så store visjoner som de vi har for innovasjon og industrialisering av norsk byggebransje. Når vi inviterer til innovasjons- og industrialiseringskonkurransen på Ulven inviteres derfor disse aktørene til å konkurrere som tverrfaglige team fremfor hver for seg. Det vil skape nye muligheter.

Om løsningen blir gigantiske 3D-printere, nye energiløsninger, revolusjonerende materialbruk eller andre grep, er vi spente på å se. Det viktige er at vi gjennom arbeidet får frem mer innovasjon i byggenæringen, og at vi realiserer OBOS sitt samfunnsansvar med flere, billigere og bedre boliger i en spennende ny bydel. 

 

 

Portrettfoto av Daniel K. Siraj Visekonsernsjef, konserndirektør boligutvikling


Daniel Kjørberg Siraj
er konsernsjef i OBOS

08.04.2016