JBBL og OBOS i fusjonssamtaler

Styrene i OBOS og Jæren Boligbyggelag har besluttet å starte forhandlinger om en eventuell fusjon.

Jæren boligbyggelag har 950 medlemmer og har 822 boliger til forvaltning. En fusjon vil innebære at medlemmene i boligbyggelaget blir medlemmer i OBOS. Alle medlemmer vil beholde sin opptjente ansiennitet. 

Styrket virksomhetFra OBOS’ side ledes forhandlingene av direktør Sigurd Sivertsen i OBOS Rogaland.

– Fusjonen vil styrke virksomheten til begge boligbyggelagene, sier Sivertsen. 
Jæren Boligbyggelags medlemmer vil få tilgang til hele spekteret av produkter som OBOS tilbyr sine medlemmer, blant annet nye boliger, låne- og sparetilbud, boligforvaltning, forsikring og en rekke andre medlemstilbud. 

Oppfylle hovedformålet

– En fusjon vil styrke muligheten til å oppfylle hovedformålet om å tilby våre medlemmer boliger og til å forvalte boliger for medlemmene. Det er en fordel at OBOS allerede er tilstede  i Rogaland etter fusjonen med Hetland Boligbyggelag i fjor. OBOS’ sterke finansielle ryggrad vil sørge for å gi våre medlemmer bedre og mer konkurransedyktige tjenester, og gi oss muligheter til å være en aktiv boligutvikler på Jæren, sier styreleder Tor Magne Fjetland i Jæren Boligbyggelag.

Boligselskaper på Jæren – både tilknyttede borettslag, frittstående borettslag og boligsameier  – vil få et utvidet  tjenestetilbud gjennom en styrking av forvaltningstilbudet ved avdelingskontoret på BryneGeneralforsamlinger.

Dersom forhandlingene fører frem må generalforsamlingene i begge boligbyggelagene vedta fusjonen med to tredjedels flertall. 

Korte fakta:

  • OBOS er landets største boligbyggelag med 260 321 medlemmer. 
  • 9 108 av disse medlemmene bor i Rogaland. 
  • Totalt forvalter OBOS 144 543 boliger.

25.03.2011