Kjøper Middelthuns gate 17 på Majorstuen

OBOS og Veidekke har inngått en foreløpig avtale om å kjøpe Middelthuns gate 17 på Majorstuen. På eiendommen kan det bygges om lag 275 boliger.

OBOS hovedkontor
logo
OBOS-logo 
vår
blomster

Hammersborg torg 1

Selger av eiendommen er Norwegian Property ASA, og eiendommen er fullt utleid til Nordea Bank Norge ASA frem til 2016. Kjøpere er Veidekke Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS, og foreløpige beregninger viser at det kan bli plass til om lag 275 boliger her.

– Dette er et spennende byutviklingsprosjekt. Eiendommen har en svært attraktiv beliggenhet i et sentralt område i Oslo. Flere av boligene vil få en flott utsikt mot Frognerparken, sier konsernsjef Martin Mæland. Vi ser også frem til igjen å kunne samarbeide med Veidekke. Tidligere har vi med stor suksess utviklet Sjølyststranda sammen.

– Dette er en unik utviklingseiendom i et etablert og meget attraktivt boligområde, og et av de få kommende store boligprosjekter i Oslo Vest, sier administrerende direktør for Veidekke Eiendom AS, Arne Giske. Gledelig er det også at vi nok en gang har funnet sammen med OBOS.

Kjøper har tatt forbehold om gjennomføring av «due diligence» med tilfredsstillende resultater, og både kjøper og selger har tatt forbehold om styregodkjennelse av transaksjonen, inkludert enighet om en markedsmessig og bindende kjøpekontrakt. Heving av samtlige forbehold hos kjøper og selger samt signering av bindende kjøpekontrakt er forventet å skje innen utgangen av 2011.

03.11.2011