Hopp til innholdet

Klare for å satse i Stavanger

I samarbeid med Entra og Camar Eiendom ønsker OBOS å bygge 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser i Jåttåvågen.

Jåttåvågen var lenge et tradisjonelt industriområde, men er i dag langt på vei omformet til boliger og arbeidsplasser. Nå skal neste utviklingsfase i gang, og da ønsker OBOS å være med på å utvikle området videre med boliger, arbeidsplasser og friområder.

Stort og spennende areal

Jåttåvågen har en sentral beliggenhet mellom Stavanger og Sandnes, med kort vei til Forus. Området som skal bygges ut ligger nord for det skjeve tårnet. Den søndre delen av Jåttåvågen er allerede utbygd med Viking stadion, 750 boliger og rundt 7000 arbeidsplasser.

– Det er et stort og spennende område som skal utvikles over flere år. Kommunen trenger solide og ressurssterke aktører som OBOS, Entra og Camar Eiendom, mener Helge Eggja, prosjektdirektør i OBOS.

Solid konstellasjon

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskap. OBOS er Norges største boligbyggelag og Nordens største boligbygger. Camar Eiendom er det lokale selskapet i konstellasjonen som nå skal kjempe om å få gå i kompaniskap med Stavanger kommune om å bygge ut resten av Jåttåvågen de neste 10 – 15 årene.

– Av litt ulike årsaker har OBOS ligget lavt i Stavanger de siste årene, men er nå virkelig klare til å satse på denne regionen igjen. OBOS har også flere andre utbyggingsprosjekter på trappene i Stavanger, forteller Eggja.

OBOS satser på Stavanger-regionen igjen, og har flere utbyggingsprosjekter på trappene.

Helge Eggja, prosjektdirektør i OBOS

Tror på Stavanger igjen

OBOS har stor tro på at Stavanger nå reiser seg igjen, og ønsker å bygge ut Jåttåvågen som et prestisjeprosjekt.

Så fremt de blir valgt som kommunens partner i utbyggingen, kommer Camar, Entra og OBOS til å etablere et eget selskap hvor OBOS vil ha en eierandel på 50 prosent, mens Camar og Entra skal ha 25 prosent hver.

Kommunen inviterer til langvarig samarbeid

Stavanger kommune har en klar plan for utviklingen av Jåttåvågen, og kommer til å beholde halvparten av aksjene selv.

Det kommunale foretaket Stavanger Utvikling KF gikk ved årsskiftet bredt ut blant både lokale og nasjonale eiendomsaktører, og inviterte til et langvarig samarbeid i Jåttåvågen. OBOS var raskt på banen og er sammen med resten av konstellasjonen en av de mest aktuelle kandidatene for oppdraget.

Valget av partner skal skje etter forhåndsbestemte kriterier. I tillegg til økonomiske muskler kommer langsiktighet og erfaring til å telle tungt, sammen med selskapenes renommé og rykte.

Dette er Jåttåvågen

  • Sentral og attraktiv

    Jåttåvågen har en sentral beliggenhet mellom Stavanger og Sandnes, med kort vei til Forus.

  • Boliger og arbeidsplasser

    Entra, Camar Eiendom og OBOS har sammen meldt interesse for å få bygge 1500 boliger og 6000 arbeidsplasser.

  • Stavanger kommune

    Det kommunale foretaket Stavanger Utvikling KF skal selv beholde en eierandel på femti prosent.