Klart for innflytting i Oslo Cancer Cluster

Et av Europas ledende sentre for kreftforskning åpner i august, og OBOS er største eier. Målet for Oslo Cancer Cluster Innovation Park (OCCI) er å skape ny og bedre behandling av kreftsykdommer.

OCCI, et av Europas ledende senter innen kreftforskning åpner 24. august 2015
OCCI, et av Europas ledende senter innen kreftforskning åpner 24. august 2015

Parken er nå, etter mange års planlegging, ferdig bygget. Bygningene ble overlevert fra entreprenør Skanska 1. juli 2015. OBOS eier 37 prosent av aksjene og er dermed største eier av parken.

Et bygg å være stolt av

– Fremdriften har gått som planlagt, og Skanska har levert på tid. Dette er blitt flotte bygg som vi er stolte av. Vi gleder oss til den offisielle åpningen 24. august, sier administrerende direktør for OBOS Forretningsbygg, Nils M. Bøhler.

Han kan også fortelle at prosessen har vært krevende med flere bygningsmessige spesialtilpasninger, særlig med tanke på at parken både skal romme et skolebygg og flere ulike forskningslaboratorier.

– Med dette prosjektet er det andre gang at OBOS har vært med på å bygge til offentlige formål som skole og sykehus. Det er en spennende og ikke minst krevende retning vi har beveget oss inn i, sier Bøhler.

Forskningsmiljøene på vei inn i parken

Innovasjonsparken er tilsammen 36 000 kvm og er unik i norsk sammenheng. For første gang samles forskningsmiljøer, universitetssykehus, næringsliv og videregående skole i samme bygg.

Innflyttingen er i full gang, og fra 24. august er det ordinær aktivitet på området. Da strømmer både forskere, medisinske miljøer og elever ved Ullern videregående skole inn på området. Her finnes håpet for fremtidens kreftpasienter, i et byggeprosjekt som samlet sett har kostet litt over en milliard og som inkluderer nye lokaler til Ullern videregående skole.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at uten OBOS hadde ikke dette blitt noe av, sa Jónas Einarsson til OBOS-bladet i vår.

Einarsson er en av initiativtakerne til parken og daglig leder av Radiumhospitalets Forskningsstiftelse. Einarsson har fulgt prosjektet helt siden planene ble tegnet i 2002, og ser fram til at et av Europas ledende sentre for kreftforskning åpner om noen kun få uker.

08.07.2015