Kraftig prisoppgang i juli

Prisene på OBOS-boliger i Oslo-området var hele 5,9 prosent høyere i juli enn i juni. – Et resultat av at det er for få boliger i markedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Bilde av Bjerkehaugen borettslag på Kalbakken i Oslo som vant OBOS' rehabiliteringspris 2014

I juli var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 59 318 kroner. Kvadratmeterprisen er 5,9 prosent høyere enn i juni, og 17,6 prosent høyere enn i juli 2015.

Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 20,89 prosent.

– Hovedårsaken til den voldsomme prisveksten er at det er for få enheter i markedet. Dette presser prisene opp i alle prissegmentene, sier Kjørberg Siraj.

Må bygge flere boliger
Det viktigste grepet for å stagge prisveksten, er å bygge flere boliger.

– Dette blir å gjenta oss selv, men antallet leiligheter i markedet må økes. Om bransjen får tillatelse til å bygge flere boliger vil ikke være en «quick-fix» som løser alt over natten, men vil være det viktigste virkemiddelet for å unngå ytterligere eskalerende boligpriser. Jeg håper og tror at beslutningstakerne på kommunalt og statlig nivå har fått med seg dette budskapet, og at vi fremover vil få se tiltak som kan bidra til å øke boligbyggingen og sikre folk tak over hodet, sier Kjørberg Siraj.

Bakgrunnstallene viser at en annen årsak til prisveksten er færre omsatte boliger i markedet og at de mindre boligene nå utgjør en større andel av totalomsetningen. – Det er tydelig at markedet har behov for flere mindre leiligheter i Oslo. Politikerne i Oslo bør derfor åpne for bygging av flere mindre enheter i sentrumsnære områder, sier Kjørberg Siraj.

For hele landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 52 275 kroner i juli. Dette er 4,4 prosent høyere enn i juni, og 14,6 prosent høyere enn i juli 2015.

I juli ble det foretatt 482 eierskifter tilknyttet OBOS mot 1 015 i juni, og 485 boliger i juli 2015. I 2015 ble det omsatt 8 920 boliger totalt, mot 8 194 i 2014.

 

Last ned hele prisstatistikken her