OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Kværnerbyen har en av Oslos fineste hager

Dreieskivakvartalet borettslag i Kværnerbyen har fått pris for sitt grønne uterom.

12. september 2018
Dreieskivakvartalet borettslag får skryt for å ta godt vare på uteområdene sine. Foto: Nadia Frantsen
Dreieskivakvartalet borettslag får skryt for å ta godt vare på uteområdene sine. Foto: Nadia Frantsen

Det er Oslo kommunes hagepremieringskomite som står bak utmerkelsen. Store områder med planter, staudebed, bøkehekker og trær mellom blokkene har fått juryen til å ty til superlativene: "Ulike rom skaper spenning ved effektfulle forskjeller og nyanser dem i mellom." 

Styreleder i borettslaget, Ketil Edvardsen, er glad for prisen. 

- Grøntområdene her betyr mye for hele borettslaget. Vi bruker mye ressurser på å holde dem ved like, men vi er veldig fornøyde. Det er pent å se på, og brukes mye av beboerne. 

"Spaserveien gjennom forbinder det hele og inspirerer til opphold ute», sier juryen videre i sin begrunnelse. 

Komiteen berømmer borettslaget for å kjøpe inn tjenester som krever fagkunnskap, og at man i tillegg til tradisjonelt dugnadsarbeid, bruker anleggsgartner for å ta vare på uteområdene. 

Komiteleder Thomas Bartholdsen håper flere utbyggere vil gjøre som OBOS har gjort i Kværnerbyen.

- Vi håper denne prisen kan være til inspirasjon. Uteområdene betyr mye for bokvaliteten.