Hopp til innholdet
Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Flere får muligheten i 2020

Jeg har en side i alle mine prestasjoner med overskriften "Alle skal kunne eie sin egen bolig".

24. januar 2020

Dette er selve kjernen i oppdraget vi i OBOS har hatt siden 1929, og som vi fortsatt jobber med hver dag. Hva er så planen for 2020?

Først og fremst skal vi bygge nok boliger til våre 473 386 medlemmer. I 2019 solgte OBOS-konsernet 3404 nye boliger i Norge og Sverige, en økning på ti prosent sammenlignet med året før. Ved utgangen av året hadde konsernet til sammen 5104 boliger under produksjon. Vi er ikke fornøyd med dette og tar sikte på å øke aktiviteten vesentlig i 2020. For OBOS er det vitkig at vi hele tiden har en jevn forsyning av boliger til markedet. Derfor investerer vi langsiktig i en solid tomteportefølje. I 2019 kjøpte OBOS tomter for til sammen 5414 boliger, med en samlet inversteringsramme på 3,4 milliarder kroner. Beregninger ved årsskiftet viste at OBOS kan bygge 44 000 boliger i årene som kommer. Vår langsiktige strategi for tomteinvesteringer og planlegging gjør at vi har en rekke prosjekter klare for salg i 2020. Det skjer i et marked der mange andre aktører mangler salgsklare boligprosjekter, spesielt i Oslo.

Nye boligfinansieringsmodeller

I 2018 lanserte vi OBOS Bostart, en ordning hvor du får kjøpe til redusert pris mot en forkjøpsrett for OBOS når boligen en gang skal selges. I fjor la vi ut nesten 100 slike boliger, og 67 av dem er allerede solgt. Per nå er det solgt nærmere 200 boliger i denne modellen og det kommer flere i løpet av året. 

En annen boligkjøpsmodell vi jobber med, er OBOS Deleie. Her går OBOS inn som deleier sammen med en kjøper, med mål om at kjøperen etter hvert skal eie hele boligen selv. Vi er også i dialog med Oslo kommune om hvordan vi i fellesskap kan tilby boliger som flere har råd til. Alt dette med mål om at flere skal kunne eie sin egen bolig. Det er viktig å understreke at dette ikke bare gjelder unge førstegangsetablerere, men vel så mye en nyskilt småbarnsforelder som plutselig må kjøpe bolig, eller et voksent innvadrerpar som endelig har spart seg opp nok egenkapital. 

OBOS er klar, er myndighetene klare?

Regjeringen skal legges frem en boligsosial stortingsmelding i 2020, og har derfor spurt hva som akl til for at flest mulig skal få leve gode liv i egen bolig. Jeg mener at det er tre viktige punkter: 

1. Både OBOS og andre boligaktører jobber med modeller som skal gjøre det mulig for flere å eie bolig. Myndighetene må tilrettelegge for at slike modeller kan gjennomføres og bli best mulig. Det skjer gjennom dialig og veiledning i forkant fremfor kritikk og tilsyn i etterkant. 

2. Myndighetene må se på hvordan Husbankens startlånfinansering kan komme flere til gode både ved å øke bevilgningene, og utvide gruppen som kan motta startlån. 

3. Det aller viktigste er større fart på offentlige planprosesser slik at flere boliger kommer ut i markedet, og presser ned tomteprisene over tid. 

Hva skjer med boligprisene?

De fleste av våre medlemmer bort godt og har ikke planer om å flytte. Men hvordan verdien er på boligen man eier utvikler seg opptar de fleste. Boligen din er først og fremst hjemmet ditt, men for mange er den også den viktigste sparekontoen. Så hva skjer med prisene? Vi i OBOS tror på en boligprisvekst i Norge på 3,5 prosent. Det vil være moderat vekst i og rundt de største boligene, der OBOS har flest boliger. I Oslo tror vi at det blir sterkere vekst, cirka 5 prosent, som følge av få nybygde boliger mot slutten av året. Dette er tall preget av usikkerhet, og jeg har bommet på mine anslag før. Det viktigste er at man kjøper, selger og belåner sin bolig for å dekke egne behov, og ikke gjør det når avisene skriver "løp og kjøp" eller "nå er det på tide å selge".

Det er nemlig fordelen med å eie egen bolig. Du bestemmer selv hva du vil gjøre med den. 

Tekst: Daniel Kjørberg Siraj.