Leilighetsnormen gir færre og dyrere boliger

– La oss få lov til å bygge de boligene folk faktisk etterspør, sier boligutbyggerne, som mener dagens bolignorm i Oslo gir færre og dyrere boliger.

To bygningsarbeidere som jobber på en byggetomt

– La oss få lov til å bygge de boligene folk faktisk etterspør, sier boligutbyggerne, som mener dagens bolignorm i Oslo gir færre og dyrere boliger.

I Oslo har politikerne vedtatt regler for hvor store eller små leiligheter som kan bygges i de indre delene av byen. Blant annet skal minst 50 prosent av alle nye boliger i Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Nydalen være 80 kvadratmeter eller større.

Nå er leilighetsnormen evaluert og det er kommet forslag til endringer. Forslagene har vært på høring og flere sentrale aktører på boligbyggemarkedet, blant andre OBOS, Selvaag og Veidekke, har gått sammen om en felles høringsuttalelse.

– Dagens norm er uholdbar

Utbyggerne mener dagens norm er uholdbar i forhold til hva markedet etterspør.

– Saken er at vi i dag er pålagt å bygge boliger folk ikke etterspør. Vi er derfor glade for at byråden har gjennomført en evaluering av dagens norm og synes det er positivt at vi er invitert til å kommentere de nye forslagene, sier Pettersen.

Stor avstand mellom tilbud og etterspørsel

Blant forslagene utbyggerne er mest kritiske til, er videreføring av kravet om at minst 50 prosent av leilighetene skal være 80 kvadratmeter eller større.

– Dette er altfor høyt, og vil gi en for stor avstand mellom tilbud og etterspørsel. Utbyggerne bak uttalelsen mener at det er nok at 30 prosent av alle nye leiligheter i disse bydelene er på 80 kvadratmeter eller mer, sier Pettersen. I tillegg mener utbyggerne at normen må endres også slik at det kan bygges opptil 40 prosent mindre leiligheter (40- 50 kvadratmeter). I dag kan det være maksimum 20 prosent slike leiligheter.

Vanskelig for nyetablerere

Han mener dagens norm gjør det vanskelig for nyetablerere å komme seg inn på boligmarkedet.

– Det sier seg selv at mindre leiligheter er rimeligere enn større leiligheter. Dagens norm innebærer at 50 prosent av boligene som bygges i Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Nydalen har en salgspris som starter på 4,5-5 millioner kroner, hvilket man skal ha en rimelig høy inntekt for å kunne finansiere. Da blir det tøft for nyetablerere med begrenset egenkapital å få kjøpt sin første bolig, sier Pettersen. I tillegg bygges det færre mindre leiligheter, som igjen bidrar til å skru prisene ytterligere oppover.

Disse står i fellesskap bak høringsuttalelsen: JM Byggholt, AF-Gruppen, NCC, Sørenga, Urbanium, Eiendomsplan Management, Veidekke, Selvaag Bolig, Backe Gruppen, Naturbetong, Veidekke, Usbl og OBOS.

15.03.2013