Hopp til innholdet
OSLO 20180705
Reportasje av barn og voksne som benyter seg av nylig oppsatt uteområder.
Foto: nyebilder.no

Lekeplass for liten og stor

Trenden brer seg til borettslag og sameier. Lekeplassen er ikke lenger bare for de minste, voksne skal også i aktivitet.

Tekst: Jorunn Wold
Foto: Nyebilder.no og Morten Bendiksen

Kompan og Søve, to store leverandører av lekeplassapparater, har begge registrert en ny trend. Lekeplassen skal utformes for større barn, ungdommer og voksne, i tillegg til tradisjonelle apparater for de aller minste.

– Trenden startet i offentlige parker for å få befolkningen i aktivitet. Nå brer dette seg til borettslag og sameier. Folk er opptatt av helse og av å være ute. Voksne og barn skal begge ha noe fornuftig å gjøre på lekeplassen, sier salgskoordinator Tone Britt Gunnes i Kompan Norge.

Foreløpig er det hovedsakelig de yngre fedrene som trener mens barna leker. Forhåpentligvis vil mødrene følge etter. Amira (6) sammen med pappa Hicham Ismaili.

Fedre og større barn

Ravnkollen borettslag og Engebråten boligsameie er eksempler på den nye trenden. Begge tenkte stort da de fikk støtte fra OBOS gir tilbake for å fornye lekeplassene sine.

– Vi trengte samlingsplasser for alle, på tvers av alder, forteller Heidi Andresen som er styremedlem og lekeplassgeneral i Ravnkollen borettslag.

Ravnkollen på Romsås er et av Oslos største borettslag med 661 leiligheter og flere lekeplasser. Lekeplassene var både utdatert og trengte vedlikehold. Andresen forteller om enorme sandkasser fra 70-tallet, men lite å klatre i.

– Jeg la merke til at de større barna kjedet seg. Hos oss er det mange som ikke drar på sommerferie og som er mye ute. De trengte morsomme og utfordrende steder å leke. Det har de fått, og bedre skal det bli når vi får oppgradert resten av lekeplassene våre.

Ravnkollen ønsket seg lekeapparater som var utfordrende nok for de større barna. Mohamed (12) er glad for gode klatremuligheter.

Lekeapparater og klatrestativer som er utfordrende nok for barn fra seks til 12 år er utradisjonelt. Ravnkollen har i tillegg valgt å ha treningsapparater for voksne ved hver lekeplass.

– Foreløpig er det hovedsakelig de yngre fedrene som trener mens barna leker, men vi håper mødrene vil følge etter, sier Andresen, og legger til at også idrettslag og skoler kan benytte apparatene.

Matchende farger

Ravnkollen har nylig oppgradert fasadene, og de friske fargene måtte naturligvis tas igjen i lekeapparatene. Grønt og oransje er dessuten fargene til Romsås IL.

– Vi valgte farger og materialer som stod i stil til de nye fasadene, sier Andresen, og legger til at lekeplassen er flittig i bruk. Foreldrene legger gjerne inn et stopp på vei hjem fra barnehagen, så kan de slå av en prat med andre foreldre mens barna leker.

Lekeplassen er utformet i grønt og oransje for å matche både boligene i Ravnkollen og Romsås IL. Ivan Nybø (4).

Styrets HMS-ansvar

En lekeplass på boligselskapets område ment for felles bruk, faller inn under forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Jurist Anna Margrethe Møkkelgjerd i OBOS forklarer hvilket ansvar styret har ved lekeplassulykker:

– Ved oppsett av en lekeplass må styret kontrollere at både utstyret, monteringen og vedlikeholdet er tilfredsstillende, og at lekeapparatene brukes i samsvar med brukerveiledningen for det enkelte lekeapparatet og for øvrig etter alminnelige normer for forsvarlig bruk. Men selv om en person kommer til skade ved lek på lekeplassen til et boligselskap, innebærer ikke det et automatisk ansvar. Erstatningsansvaret for skader som følger av slike ulykker forutsetter at boligselskapet har utvist uaktsomhet, for eksempel hvis lekeapparatene er montert i strid med leverandørens monteringsanvisninger, at den ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav eller vedlikeholdes jevnlig, sier OBOS-juristen.

OSLO 20180705
Reportasje av barn og voksne som benyter seg av nylig oppsatt uteområder.
Foto: nyebilder.no
I tufteapparatene brukes egen vekt i treningen. Det gjør apparatene anvendelig for både små og store. Rune Skeie sammen med barna Live Lund Brende og Pernille N. Larsen.

Lekeplasstilsyn

I Engebråten boligsameie i Oslo startet oppgraderingen av lekeplassen med at det ble avdekket tre alvorlige feil under et lekeplasstilsyn.

– Det var tre feil der barn kunne ha skadet seg, forteller Kristian Brende i Engebråten.

Pålegget ble enten å oppgradere eller å fjerne noen av apparatene. For Engebråten ble det både oppgradering og utvidelse. Nå har barn, ungdommer og voksne fått sine leke- og treningsapparater i tillegg til en samlingsplass med pergola og grillmuligheter.

Løfter samholdet

Engebråten benyttet dugnadsinnsats, samt beboernes yrkesbakgrunn for å gjøre lekeplassprosjektet rimeligere. Økonomisk støtte kom også godt med, blant annet fra OBOS. På det meste hadde de 70 personer på dugnad. Gevinsten, foruten flotte fellesområder, er et bedre samhold og en større ansvarsfølelse for fellesarealene.

– Rundt treningsapparatene har vi plantet bærskog. Den skal vannes og vedlikeholdes ved hjelp av dugnadsinnsats, sier Brende.

OSLO 20180705
Reportasje av barn og voksne som benyter seg av nylig oppsatt uteområder.
Foto: nyebilder.no
Midt på plassen er det bygget en samlingsplass med grill og benker. Den er flittig i bruk når beboerne vil samles.

Gjenbruk og flerbruk

Engebråten valgte naturlige, vedlikeholdsfrie gjenbruksmaterialer – av miljøhensyn.

– Vi synes hensynet til miljøet var viktig, selv om det kostet litt mer i kroner og øre.

Boligsameiet har tenkt på flerbruk for å få mest ut av arealet de har til rådighet. Bocciabanen er både ballbinge og tumleplass. Til vinteren forvandles den til skøytebane. Engebråten valgte dessuten å ta vare på enkelte apparater fra den gamle lekeplassen. Sklia er bevart, men snudd, og en bil skal på neste dugnad repareres og males til brannbil.

– Vi voksne skal reparere. Barna skal selv få male den rød.

– På vei hjem fra barnehagen legger vi gjerne veien om den nye lekeplassen i Ravnkollen. Det er hyggelig, også for oss foreldre som møtes og blir kjent, sier Tanawan Pranalad. Her med tvillingene Mia og Pia.