Mange nye medlemmer og store medlemsbesparelser i 2014

I 2014 ble det nok en gang notert medlemsrekord: Antall medlemmer ved årsskiftet var 369 566, som er en økning på 9 prosent. Fordelsprogrammet ga disse medlemmene 51 millioner kroner i besparelser.

FLÜGGER-DAG: Anethe Toth sparte 3500 kr på å handle hos Flügger da det var halv pris for OBOS-medlemmer. Foto: Christian Roth Christensen
FLÜGGER-DAG: Anethe Toth sparte 3500 kr på å handle hos Flügger da det var halv pris for OBOS-medlemmer. Foto: Christian Roth Christensen

Det ble notert 18 924 nye medlemmer i tillegg til 19 868 medlemmer som ble overført i forbindelse med fusjonen med StorBergen Boligbyggelag.

Medlemsrabatter til 51 millioner kroner

Det er samtidig en rekke andre rekorder å melde om når 2014 oppsummeres av Inger Hardmo, avdelingsleder i Medlemsavdelingen. 

Fordelsprogrammet har gitt medlemsbesparelser på cirka 51 millioner kroner.

Kultur
Av dette står kultur for en besparelse på cirak 16 millioner kroner. Det er solgt/distribuert cirka 170 000 billetter med OBOS-rabatt, som er en økning på 20 000 billetter sammenlignet med 2013. I løpet av året er nye kulturtilbud lansert, blant annet Bergenfest og Den Nationale Scene.

Hus og hjem
Boligrelaterte tilbud er svært populære, og den totale medlemsbesparelsen ble nesten 28 millioner kroner. Handledagene hos bl.a. Kitch’n og Flügger er meget populære, men også tilbud med ordinær rabatt brukes flittig på byggvarehusene Montér og Maxbo.

Reise og fritid
Tilbud innenfor reise og fritid er blitt stadig viktigere hos våre medlemmer, og Medlemsavdelingen vil derfor utvide reisetilbudet våren 2015.

Bank og forsikring
Det nye tilbudet fra OBOS-banken er blitt meget godt mottatt og tas i bruk av stadig flere. Medlemstilbud innen bank og forsikring er noe som medlemmene forventer seg å få fra OBOS og det er gledende å notere at det omfattende produkt- og tjenestetilbudet også blir benyttet. Besparelser gjennom gunstige medlemsvilkår innenfor bank og forsikring kommer i tillegg til de nevnte 51 millioner kronene.

Lojale medlemmer

OBOS har foretatt medlemsundersøkelser til mottakerne av OBOS' nyhetsbrev. På en skala fra 1 til 6 blir det et snitt på 5,5 for utsagnet «jeg har ikke planer om å melde meg ut».

På spørsmål om de viktigste grunnene til medlemskap, blir forkjøpsretten nevnt av 51 prosen. Det er samtidig 39 prosent som oppgir gode medlemstilbud blant de viktigste grunnene til medlemskap (36 prosent i 2012), og da dreier det seg om tilbud som ikke er knyttet til boligkjøp.

– Det er meget tilfredsstillende å notere at fordelsprogrammet er blitt en så viktig grunn til medlemskap, sier Hardmo. Selv om du ikke skal kjøpe bolig, lønner det seg å være medlem i OBOS.

Medlemmene er stort sett meget fornøyde med tilbudene som er blitt benyttet, spesielt kultur- og fritidstilbudene. Når det gjelder fremtidig intensjon om å benytte seg av medlemstilbudene, er det boligrelaterte tilbud som kommer best ut, særlig Kitch’n.

17.03.2015