OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Medlemsrekord i 2012

24 000 nye medlemmer meldte seg inn i OBOS i 2012. Det betyr 65 nye innmeldinger hver dag og ny rekord i OBOS-historien.

ILLUSTRATION FOULE, EXTERIEUR, MOUVEMENT, MARCHE, PAS, MARCHER


Aldri før har så mange meldt seg inn i OBOS som i 2012. Den forrige rekorden var fra år 2000, da medlemmene strømmet til hovedsakelig på grunn av en daværende medlemsfordel innen forsikring.

Denne gangen er det verken enkeltfordeler eller fusjoner med andre boligbyggelag som er årsaken til den store medlemsveksten.

Godt boligmarket og attraktive tilbud

– Medlemsveksten skyldes en god markedsføringskampanje, et godt boligmarked og attraktive medlemsfordeler. Jeg er kjempestolt over flinke medarbeidere og godt samarbeid i servicesentrene i alle regioner som har håndtert medlemsveksten ypperlig, sier avdelingsleder for medlemsavdelingen Inger Hardmo.

Stor vekst i Østfold og Innlandet

Halvparten av de nye medlemmene bor i Oslo.

– Men det er spesielt gledelig å se at veksten i de nyeste fusjonerte regionene Østfold og Innlandet også er stor. Det betyr at OBOS’ etablering i disse områdene er blitt tatt meget godt imot, sier Hardmo.


(Ill. foto: Colourbox)

07.01.2013