Medlemsrekord i OBOS

Ved årsskiftet hadde OBOS 231 606 betalende medlemmer. Det er det høyeste tallet i boligbyggelagets historie.

Stadig flere ser fordelene av å være medlem i OBOS.
Stadig flere ser fordelene av å være medlem i OBOS.

Statistikken viser dessuten at OBOS fikk 12 127 nye medlemmer i fjor. Netto medlemsvekst var 9 184.

Kampanjene virker

Inger Hardmo er leder for medlemsavdelingen i OBOS. Hun er selvsagt svært godt fornøyd med resultatet.

– Dette viser at våre målrettede kampanjer for å rekruttere nye medlemmer og for å få medlemmene til å betale kontingenten har vært vellykket, sier hun.

Viktig med fordeler

Hardmo understreker at folk er medlem i OBOS først og fremst på grunn av ønsket om før eller senere å kjøpe seg en bolig.

– Men det er viktig med gode medlemsfordeler slik at det også skal lønne seg å være medlem når man ikke går med konkrete planer om boligkjøp, sier hun.

Av fjorårets mest populære medlemstilbud trekker hun frem kulturtilbudene fra Den Norske Opera & Ballett og Oslo Nye Teater samt forsikring og Flügger farve.

OBOS i hele Norge

Medlemsstatistikken for 2009 viser dessuten at det bor OBOS-medlemmer i hele 413 av landets 430 kommuner.

– Flesteparten av OBOS-medlemmene bor i Oslo og de omkringliggende kommunene. Men at det kun er 17 kommuner i hele landet hvor det ikke bor noen som har OBOS-medlemskap, viser hvilket stort potensial vi har, sier hun.

Hardmo håper på ytterligere medlemsvekst i 2010.

– Det kommer naturligvis en del ekstra medlemmer gjennom fusjonen med Tønsberg og Nøtterøy boligbyggelag. Vi håper dessuten at vårt nye medlemstilbud OBOS Forsikring vil slå godt an blant medlemmene. Det er ikke urealistisk å tenke seg at vi kan runde 250 000 medlemmer innen utgangen av året, avslutter Hardmo.

08.03.2010