Myndighetene hindrer boligbygging

OBOS mener at den samlede effekten av myndighetenes vedtak fører til lavere boligbygging, høyere boligpriser og at flere stenges ute fra boligmarkedet.

To bygningsarbeidere som jobber på en byggetomt

Les kommunikasjonsdirektør Åge Pettersens debattinnlegg i Aften:

I Aften 29. mai meldes det om prisgalopp på små leiligheter. At toromsleiligheter er blant de mest ettertraktede boligene på markedet merker også OBOS når vi legger nye boligprosjekter ut for salg.

Det er de minste leilighetene på 40-45 kvadratmeter og med priser på mellom 2 og 2,5 millioner kroner, som selges først. Kjøperne er gjerne unge mennesker som kjøper sin første bolig.

Færre små leiligheter

Da er det underlig at myndighetene gjør det de kan for å hindre OBOS og andre i å bygge denne type leiligheter. For noen år siden vedtok bystyret at i alle nye boligprosjekter i sentrumsområdet skulle minst halvparten av alle boligene være på minst 80 kvadratmeter.

Målet var å gjøre det mulig for flere barnefamilier å bo i sentrum, men i praksis er konsekvensen at det blir færre små leiligheter som folk faktisk har råd til å kjøpe. I tillegg blir de få, små leilighetene som faktisk bygges, enda dyrere.

Rammer hardt

I ny teknisk forskrift som er gjeldende fra nyttår, skal alle nye boliger oppfylle krav om tilgjengelighet. For å kunne bygge toroms leiligheter ned mot 40-45 kvadratmeter med et oppholdsrom og stue som tilfredsstiller disse kravene og som ikke ellers blir for små, er alle utbyggere avhengige av å bygge soverom med skyvedørsinngang på begge sider av dobbeltsengen, såkalt Laila-løsning.

Plan- og bygningsetaten har nå plutselig endret syn på slike løsninger og har nektet å behandle vår søknad om rammetillatelse på et nytt prosjekt på Ensjø hvor denne løsningen er tenkt benyttet i noen av leilighetene. Det er uklart hvilken hjemmel etaten har for dette. Dersom dette blir stående, vil prosjektet få færre toroms leiligheter, færre boliger totalt og færre boliger som de med svakest økonomi har råd til å kjøpe.

Usosialt krav om egenkapital 

Som artikkelen i Aften viser, har ikke regelen om at alle boligkjøpere skal ha 15 prosent egenkapital ført til lavere prisvekst, men har i stedet stengt flere ute fra boligmarkedet. Krav om mer egenkapital er usosialt og rammer de som har betalingsevne, men som ikke har jobbet lenge nok til å opparbeide seg nok egenkapital.

Den samlede effekten av vedtak gjort både av politiske myndigheter i rådhus og storting, av regjering, samt av offentlige myndigheter som Finanstilsynet og Plan- og bygningsetaten, er at det ikke bygges nok boliger, at boligprisene øker og at unge boligkjøpere og andre med svak økonomi stenges ute fra boligmarkedet.

Dette debattinnlegget stod på trykk i Aften 19. juni

20.06.2012