Nå kommer eiendomsskatten for 2017

Bor du i et boligselskap og lurer på noe om eiendomsskatten i Oslo i år? Her finner du trolig svaret.

Bygård med balkonger

16. desember 2015 vedtok Bystyret å innføre eiendomsskatt i Oslo, og i 2016 ble det innført eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom. Det er satt et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen for boligdelen i eiendom med selvstendige boenheter er 3 promille i 2017.

Innføring av eiendomsskatt for næringseiendom

Oslo kommune sendte ut varslingsbrev i oktober 2016 til de eiendommene der matrikkelen viste næringsareal. Med utgangspunkt i dette har det blitt avhold befaring av aktuelle eiendommer. Dersom boligselskapet ikke har mottatt brev fra kommunen vedrørende eiendomsskatt på næring, men har næringslokaler der det drives kommersiell virksomhet, anbefaler vi at dere kontakter Eiendomsskattekontoret.

For næringseiendommer settes det ikke et bunnfradrag, skatten beregnes ut ifra en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med eiendomstype og område eiendommen ligger i. Skattesatsen for eiendomsskatt på næring i 2017 er på 2 promille.

Frist for å melde inn informasjon om næringseiendom har nå gått ut, dersom dere ønsker å melde inn informasjon om en næringseiendom så ta kontakt med Eiendomsskattekontoret.

Oslo kommune har nå sendt ut skattesedler til boligselskapene. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er på 2 promille.

Hva betyr dette for deg som bor i et boligselskap? 

Se vanlige spørsmål og svar

 

01.03.2017