Naturlig korreksjon av boligprisene i april

Prisene på OBOS-boliger i Oslo-området var 0,9 prosent lavere i april enn i mars. – En naturlig korreksjon etter en bratt start på året, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Boligblokk i S. Iversens vei 1-33, Oslo

I april var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 54 214 kroner. Det er 0,9 prosent lavere enn i mars, men 12,8 prosent høyere enn i april 2015. Hittil i år har prisene steget med 10,5 prosent.

– Vi har tro på at boligprisene vil fortsette å stige så lenge antall tilgjengelige boliger er lavere enn etterspørselen. Dermed blir det viktig for politikerne å vise handlekraft, særlig i pressområder i og rundt de store byene, sier Kjørberg Siraj.

For hele landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 48 424 kroner i april. Dette er 0,3 prosent lavere enn i mars, og 11,2 prosent høyere enn i april 2015.

I april ble det foretatt 836 eierskifter tilknyttet OBOS mot 829 boliger i april 2015.