Norges beste boligbank

I fem år har vi jobbet for å gi medlemmene våre et godt banktilbud. Det har gitt resultater.

Mange er ikke klar over at finansiering av boligene stod nesten like sentralt som bygging da OBOS ble stiftet i 1929. Den gangen var sparelaget en helt essensiell faktor i boligsamvirket fordi arbeiderklassen rett og slett ikke fikk lån i normale banker frem til Husbanken kom på banen. Frem til 2013 drev vi dette som OBOS Lån og Spar med enkle innskudd og utlån, men uten mulighet til å tilby dagligbanktjenester.
 
Den regulatoriske utviklingen skjøt fart etter finanskrisen, og vi så også behovet for å gi kundene våre bedre og flere tjenester. OBOS’ utlåns- og sparevirksomhet søkte derfor konsesjon som en ordinær bank og vi kunne åpne OBOS-banken 21. november 2013.
 
Vi feirer femårsdagen med å se tilbake på en sterk utvikling. OBOS-banken tilbyr lån, sparing og dagligbanktjenester til privatpersoner, borettslag og sameier. Det er viktig for oss å bidra til å underbygge borettslagsformen, og derfor har vi spesialisert oss på gunstig fellesfinansiering til borettslag, blant annet til rehabilitering.

Vi bistår med økonomisk rådgivning og hjelper styret å finne de beste finansieringsløsningene, samtidig som vi tilbyr de beste digitale tjenesteløsningene.

I gode og dårlige tider

Vi skal være der for kundene i både gode og dårlige tider. Under finanskrisen gjorde OBOS alt som stod i vår makt for å sikre at vi kunne låne ut til borettslagene når andre sa nei. Det bidro til å sikre tusenvis av arbeidsplasser i byggenæringen og til at borettslagene fikk mulighet til å gjennomføre nødvendige rehabiliteringer til gunstige priser. Den rollen skal vi fortsette å ta også fremover.

For privatpersoner er vi den heldigitale bolig- og dagligbanken. Bank- og finansbegrepene er egentlig ikke så viktige for oss, selv om vi noen ganger er tvunget til å bruke dem. På mange områder ønsker vi nok heller å distansere oss fra de delene av finansbransjen som ikke nødvendigvis kan se seg selv i speilet og si at man gjorde det som var best for kunden. Vi ønsker å være det stille maskineriet som tar så liten plass i ditt liv som mulig. Samtidig er vi der når du trenger det for daglig forbruk og sparing, og gir deg lån til boligdrømmen til gode og transparente betingelser.

Brukskonto med sparerente 

For å kunne gi noen av markedets beste betingelser på lån er vi også avhengige av innskudd. Derfor har vi jobbet beinhardt med dagligbanktilbudet. Vi ønsker at du tenker på OBOS-banken som det naturlige stedet for lønnskonto og brukskonto. Derfor har vi lansert OBOS-konto som gir deg brukskonto og sparekonto i ett og med gebyrfritt kort. Våre konkurrenter gir deg ofte nær 0 prosent rente på lønns- og brukskonto, hos oss får du 1,1 prosent rente uavhengig av beløp. Og renten vår både på BSU og andre sparekonti er svært god.

Samarbeidet mellom vår boligbyggingsvirksomhet og OBOS-banken er viktig for å kunne hjelpe flere inn i ny bolig. Sammen strekker vi oss lenger enn de fleste for å kunne oppfylle boligdrømmen. Samtidig må vi som alle andre forholde oss til myndighetenes forskrifter selv om vi kunne ønsket oss muligheten til å strekke oss enda lenger.

Fornøyde kunder 

Arbeidet gir resultater. Vi er glade for at veldig mange som kjøper bolig av OBOS også velger finansiering i OBOS-banken. I den nylig publiserte kundetilfredshetsmålingen fra EPSI Rating, ser vi at våre eksisterende kunder også er svært godt fornøyd med oss. Vi er den banken som har klart mest fremgang, og ligger helt i teten på lojalitet. På Finansportalens nye tjeneste for å sjekke kostnader for dagligbank, vil du som gjennomsnittskunde se at vi er best og at det faktisk ikke koster å bruke oss, men at du tjener penger.

Takk for tilliten dere fortsetter å vise oss. Og er du ikke kunde i OBOS-banken fra før så kan kanskje julegaven til deg selv eller noen av din nærmeste være en ny konto i banken.

 

Denne teksten er Daniel Kjørberg Sirajs leder i OBOS-bladet nummer 9, som kommer i starten av desember.